Inspiratiesessie: Passend voorschrijven van antibiotica. Wat draagt bij aan succesvolle borging bij een implementatie- of verbetertraject?

21 november 2023

Overbehandeling bij infectieziekten en antibioticaresistentie willen we zoveel mogelijk voorkomen. Jij ziet verbetermogelijkheden in jouw verpleeghuis voor het beter vaststellen en behandelen van infectieziekten (zoals urineweginfecties) bij kwetsbare ouderen. Maar hoe ga je concreet aan de slag? In deze online sessie brengen we je de highlights van een goede voorbereiding bij en wisselen we kennis en ervaringen uit over hoe je een project kan starten rondom passend antibioticagebruik (met voorbeelden rondom UWI). Samen verkennen we de volgende vragen:

  • Hoe begin je met jouw implementatie- of verbetertraject rondom passend antibioticagebruik?
  • Wat wil je bij wie bereiken?
  • Hoe doen we het nu eigenlijk? Hebben we voldoende zicht op ons eigen handelen bij het voorschrijven? Wat weten we van het passend inzetten van urine kweken in onze organisatie? Moeten we steeds weer uitleggen dat je met een urinestick geen UWI kan aantonen?
  • Welke voorbereiding is nodig om daadwerkelijk impact te (kunnen) maken?

Doelgroep:  verpleegkundigen die zich bezig houden met kwaliteit van zorg, aandachtsvelders voor infectiepreventie en ABR, artsen met infectieziekten/ABR als aandachtsgebied, beleidsadviseurs, leden IPC.

Datum: Dinsdag 21 november

Waar: online

Tijd: 15.00-16.30 uur

Kosten: geen (organisaties aangesloten bij UNO Amsterdam krijgen voorrang bij een groot aantal deelnemers).

Verzorgd door: UNO Amsterdam

Via deze link schrijf je je in. 

< agendaoverzicht

Neem contact met ons op

Click to access the login or register cheese