Over ons

Waarom regionale zorgnetwerken Antibioticaresistentie?

Resistentie tegen antibiotica is een toenemend probleem met gevolgen voor de volksgezondheid. We kunnen schade en sterfte door infecties en resistente bacteriën voorkomen. Daar maakt het Antibioticaresistentie (ABR) Zorgnetwerk in Noord-Holland | Flevoland zich sterk voor. Ons doel is om samen met de eerste- en tweedelijnszorg, laboratoria, apotheken, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en het publieke domein antibioticaresistentie te voorkomen en te bestrijden. Wij zijn er voor alle zorgprofessionals, die te maken hebben met antibioticaresistentie, het voorschrijven van antibiotica, infectiepreventie en/of hygiënisch werken.

Opdracht

Het ministerie van VWS is in 2015 gestart met een landelijk programma om vermijdbare schade aan en sterfte van patiënten door infecties door resistente bacteriën zoveel mogelijk te voorkomen. Het gaat om een integrale aanpak gericht op verschillende sectoren. Als onderdeel van dit programma zijn er 10 regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie gevormd.

Het AMC (SpoedZorgNet) en VUmc (Netwerk Acute Zorg Noordwest) hebben van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om in Noord-Holland en Flevoland regionale zorgnetwerken op te richten. Er is gekozen voor een bestuurlijke samenwerking; het ABR Zorgnetwerk NH-FL en één netwerkcoördinator in beide regio’s. In de regio is een regionaal coördinatieteam (RCT) actief dat samen met het veld bouwt aan het zorgnetwerk. 

Infographic

Wil je meer weten over antibioticaresistentie in deze regio en ons ABR-zorgnetwerk? Bekijk dan de Infographic met de laatste overzichten van antibioticaresistentie voor onze regio en de risicogroepen, de meest recente cijfers voor het antibioticagebruik, resistentiecijfers, onze projecten en nog veel meer.

Klik op de bovenstaande afbeelding voor het overzicht van Noord-Holland West.

Klik op de bovenstaande afbeelding voor het overzicht van Noord-Holland Oost/Flevoland.

Organogram
Regionaal Coördinatie Team (RCT)

Elk zorgnetwerk heeft een Regionaal Coördinatie Team (RCT). De RCT’s bestaan uit professionals met een diverse achtergrond: arts-microbiologen, artsen infectieziektenbestrijding, deskundigen infectiepreventie, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en epidemiologen. Het RCT stimuleert en faciliteert verschillende activiteiten in de regio om de samenwerking en het delen van kennis en informatie over ABR tussen organisaties te bevorderen. Dat doet het RCT o.a. door het organiseren van bijeenkomsten en werkgroepen, het uitbrengen van een nieuwsbrief en het stimuleren van projecten.

Stuurgroep

Het RCT staat onder toezicht van een stuurgroep, met bestuurders die afkomstig zijn uit de publieke gezondheid, de eerste- en de tweede lijn en de langdurige zorg.

Neem contact met ons op