Project Handhygiëne

Handhygiëne draagt sterk bij aan het beperken van de overdracht van infectieziekten. Handhygiëne is de basis. Deze les hebben we inmiddels allemaal geleerd tijdens de coronapandemie. Heel Nederland sloeg massaal aan het handen wassen. Handhygiëne is helemaal belangrijk in situaties waar kwetsbare cliënten verzorging ontvangen en waar zorgmedewerkers steeds vaker medisch complexe handelingen uitvoeren.

Maar hoe zorg je ervoor dat zorgmedewerkers weten wat goede handhygiëne is? En wanneer weet je dat handhygiëne toegepast moet worden in de dagelijkse praktijk? Dat er in de organisatie blijvende aandacht is voor de handhygiëne? In de praktijk èn uit onderzoek blijkt dat dit nog niet zo eenvoudig is te realiseren.

Doel Project Handhygiëne

Het doel van dit project is het stimuleren van aandacht voor handhygiëne in de thuiszorg. Door dit onderwerp te borgen in de organisatie wordt de uitvoering van handhygiëne in de praktijk structureel onder de aandacht gebracht en weet de organisatie hoe zij zorgmedewerkers hierin kan ondersteunen.

Waarom meedoen?

Door deel te nemen aan het project krijg je inzicht in hoe handhygiëne in de praktijk wordt toegepast. De GGD biedt gratis ondersteuning om de uitvoering van handhygiëne te verbeteren en de kennis en vaardigheden in de thuiszorgorganisatie te borgen. Het vergroot de bewustwording van handhygiëne in de gehele organisatie.

Doe je mee?

Voor dit project is GGD Hollands Noorden op zoek naar thuiszorgorganisaties (zelfstandig of gekoppeld aan een instelling) die verschillende soorten thuiszorg aanbieden èn zorgmedewerkers in dienst hebben van verschillende zorgniveaus. Het project loopt over een periode van ongeveer 9 maanden en bestaat uit o.a. de volgende activiteiten:

  • Een startbijeenkomst met uitleg over het project
  • Het trainen van thuiszorgmedewerkers die handhygiëne-observaties gaan uitvoeren in de eigen organisatie
  • Het uitvoeren van de observaties handhygiëne
  • Het uitzetten van een vragenlijst over handhygiëne onder alle thuiszorgmedewerkers
  • Een terugkoppeling van de uitkomsten van de observaties en de vragenlijsten middels een factsheet
  • Het opstellen van een verbeterplan door de thuiszorgorganisatie met ondersteuning van de GGD
  • Een training handhygiëne aan de thuiszorgmedewerkers
  • Een steekproef gericht op de uitvoering van de handhygiëne
  • Een evaluatie

Wanneer start het Project Handhygiëne?

Dit project is in 2022 gestart en loopt al bij een aantal organisaties. Er is nog plek om aan het project deel te nemen. De doorlooptijd van het project is gemiddeld negen maanden.

Wat betekent deelname?

Deelname aan het project is gratis, er zijn geen kosten aan verbonden. Wel wordt van een organisatie verlangd zich te committeren aan deelname van alle onderdelen van het project. Bij een grote thuiszorgorganisatie kan het vanwege de te verrichten inzet nodig zijn om te differentiëren in aanpak: een deel van de organisatie doorloopt het hierboven beschreven traject en het andere deel van de organisatie volgt (desgewenst) een aangepaste aanpak, die wordt overeengekomen tussen de organisatie en de GGD.

Aanmelden

Wil je als thuiszorgorganisatie deelnemen? Stuur dan een email aan Anita de Boer, aboer@ggdhn.nl. Na aanmelding nemen wij contact met je op.

Heb je vragen?

Bij vragen kun je contact opnemen met Anita de Boer, aboer@ggdhn.nl, deskundige infectiepreventie GGD Hollands Noorden. GGD Hollands Noorden heeft de deskundigheid in huis om zorgorganisaties te helpen bij het verbeteren van hun infectiepreventie en uitbraakmanagement. Samen met de zorgorganisaties wil GGD Hollands Noorden in de regio de samenwerking op het gebied van de infectieziektebestrijding versterken.

Neem contact met ons op

Click to access the login or register cheese