Winnaars prijsvragen week van de antibiotica!

Geplaatst op: 8 januari 2020

Tijdens de antibiotica-awareness week (18-23 november 2019) is er elke werkdag een flitsbericht verstuurd met daarin een prijsvraag. In deze nieuwsbrief is er aandacht voor de winnaars, die in de afgelopen weken als prijs een heerlijke taart hebben ontvangen.
We blikken even terug op de prijsvragen, de juiste antwoorden en we zetten de winnaars even in het zonnetje!

Op de vraag ‘Welk bedrag hebben de zorgnetwerken Noord-Holland West en Noord-Holland Oost/Flevoland voor een periode van 2 jaar samen van VWS gekregen voor het bekostigen van activiteiten van zorgpartijen die daarmee hun Infectiepreventie- en/of hygiënebeleid en/of antimicrobieel stewardship in de eigen organisatie verbeteren?’ gaf dokter Koopman het antwoord dat het dichtste bij het juiste bedrag (400.000euro) lag. Dat leverde haar de eerste taart van de week op. Na in de tropen gewerkt te hebben, is zij teruggekeerd in Nederland en oriënteert zij zich op haar beroepsmogelijkheden hier. Zij werkt sinds 3 maanden als dokter in de langdurige zorg in Amsterdam, bij locatie Het Schouw van Amstelring.

 

    

V.L.N.R Sanne Tel en Nicole Leerssen & Joke Joosten 

De vraag ‘In welke gemeente in het ABR-zorgnetwerk in Noord-Holland West (Regio’s GGD Kennemerland, GGD Zaanstreek-Waterland en GGD Hollands Noorden) wordt het minst vaak antibiotica verstrekt, vergeleken met de andere gemeenten in Nederland? (Op basis van gegevens over 2016: gemeente Koggenland ) ‘werd goed beantwoord door Nicole Leerssen en Sanne Tel, beiden werkzaam als verpleegkundigen bij de infectieziekteafdeling van GGD Kennemerland in Haarlem. Opvallend was dat beiden onafhankelijk van elkaar het juiste antwoord hadden ingestuurd. Reden om ze samen te verblijden met een taart.

Dokter Joke Joosten won de taart door haar antwoord op de vraag ‘Hoeveel procent van de aan mensen voorgeschreven antibiotica wordt door huisartsen voorgeschreven?’ (Antwoord: ongeveer 80 %). Joke Joosten is een zeer ervaren specialist oudergeneeskunde. Zij werkt bij Inovum in het Gooi. Inovum heeft een actieve infectiepreventiecommissie. Hygiëne en infectiepreventie krijgen gedurende het jaar de nodige aandacht, o.a. dankzij speciaal aangestelde hygiënecoaches.

Elvira van de Pieterman was zo slim om het antwoord op de vraag ‘Welk percentage van de onderzochte verpleeghuisbewoners in de regio Noord-Holland-Oost/Flevoland droeg een ESBL-bacterie bij zich? (onderzoek RIVM in 2019: antwoord 12,5 %) op te zoeken op de website van onze ABR-zorgnetwerken. (Ter info: Op de website is inmiddels veel informatie en nieuws over ABR te vinden!). Zij kreeg als beloning een taart uitgereikt op haar werkplek in Amsterdam: de centrale vestiging van Amsta aan de Jan Bongastraat in Amsterdam.

Op maandagochtend 18 november was er een Invitational Conference in het oude stadhuis in Gouda. Daar werd met de genodigden nagedacht en gesproken over het ABR-beleid voor de komende jaren. Deze conferentie werd geopend door de minister. De vraag was: Hoe heet de minister die op de foto staat? (Antwoord: minister Bruno Bruins). Tandarts dr. Ilona Persoon was een van de inzenders met het goede antwoord en mocht de taart in ontvangst nemen. Dr. Ilona Persoon werkt bij ACTA aan de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam.  Zij heeft Infectiepreventie als speciaal aandachtsveld binnen haar werkzaamheden. Naar haar indruk zijn de tandartsen zich bewust van de risico’s en houden zij zich goed aan de hygiënerichtlijnen. Per jaar schrijven tandartsen ongeveer een miljoen keer een antibioticarecept uit (het gaat dan in hoofdzaak om 2 medicamenten). In oktober 2019 heeft het NTVT (Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde)  een themanummer aan antibiotica gewijd.

   

V.L.N.R Elvira van der Pieterman & Ilona Persoon 

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op

Click to access the login or register cheese