In gesprek met de A-teams van ABR zorgnetwerk Noord-Hol­land/Flevoland

Geplaatst op: 11 juli 2023

A-teams zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van het antibioticabeleid in ziekenhuizen. In de regio NH/FL zijn 12 A-teams actief. Wij zijn in gesprek gegaan met 11 A-teams om te kijken hoe we kunnen ondersteunen bij het uitwisselen van kennis en het stimuleren van netwerkvorming.

Hieronder de twee belangrijkste bevindingen;

  • Behoefte aan meer ondersteuning

Alle A-teams geven aan dat zij, om een verdere verbeterslag te maken, meer ondersteuning nodig hebben. Allereerst op het gebied van ICT en betere functionaliteiten in hun elektronisch patiënten dossier (EPD). Daarnaast hebben veel A-teams behoefte aan uitbreiding van hun team, met bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist en/of data-analist. In de praktijk is het lastig hier financiering voor te vinden. Verder blijkt dat verschillende A-teams behoefte hebben aan meer duidelijkheid over waar zij als A-team aan moeten voldoen. Duidelijke randvoorwaarden en het definiëren van een minimale set aan A-team activiteiten zouden A-teams houvast kunnen geven en kunnen helpen om structurele financiering te verkrijgen.

  • Behoefte aan regionale kennisuitwisseling

Alle A-teams willen graag van andere A-teams leren en eigen best-practices delen, maar in de praktijk weten A-teams elkaar niet zo makkelijk te vinden. De onderwerpen waarover de meeste A-teams meer willen weten zijn: Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy (OPAT), verminderen van onjuiste allergie-registraties, deskundige antibimicrobial stewardship (DAS) en beslisregels in EPDs. Uit de interviews blijkt dat expertise over deze onderwerpen te vinden is binnen A-teams in de eigen regio.

Vervolg n.a.v. de enquête;

  • Contactlijst

Binnen de A-teams in onze regio lopen veel mooie initiatieven en projecten om de kwaliteit van het antibioticagebruik in ziekenhuizen verder te verbeteren. Om optimaal gebruik te maken van elkaars expertise hebben we een contactlijst opgesteld waarin de expertise per A-team is weergegeven zodat A-teams elkaar laagdrempelig kunnen benaderen.

  • Digitale bijeenkomst OPAT

Op 26 september organiseert het RCT een digitale bijeenkomst over OPAT. Hierin worden praktische handvatten gegeven voor het opzetten en uitvoeren van een OPAT programma en is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op