Aanmelden Webinar ‘BMRO in de eerste lijn’ op 4 juni a.s.

Geplaatst op: 20 mei 2020

Aanmelden voor de webinar kan via onderstaande link

Hoewel Nederlandse huisartsen terughoudend zijn met het voorschrijven van antibiotica, neemt de incidentie van antibioticaresistentie ook bij ons toe. De NHG-Standaarden houden rekening met het voorkomen van antibioticaresistentie, bijvoorbeeld bij de keuze van empirische behandeling en door bij bepaalde infecties een kweek te adviseren. Er was echter nog  geen specifieke richtlijn voor huisartsen die aangeeft wat zij het beste kunnen doen bij een infectie met of dragerschap van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). In het artikel BRMO in de eerste lijn in Huisarts en Wetenschap van augustus 2019 is op een rij gezet wat de huisarts moet weten en doen bij patiënten met BRMO. Twee van de auteurs van dit artikel, Tamara Platteel en Bent Postma, zullen de inhoud bespreken in een Webinar op donderdag 4 juni 2020.

Er zal deze avond ingegaan worden op BRMO en de gevaren, kans op transmissie en infectiepreventie, het melden bij de GGD, MRSA-eradicatie, en overdracht en registratie in het patiëntendossier.

Wij hopen u 4 juni te mogen verwelkomen!

Sprekers:

  • Tamara Platteel (huisarts GAIN en onderzoeker Julius Centrum UMCU)
  • Bent Postma (medisch microbioloog Rijnstate en Slingeland Ziekenhuis)

Aanmelding: klik hier om u aan te melden

Kosten: geen

Accreditatie: 1 punt voor huisartsen (ABC1) 

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op