Des­kundig­heidsbevor­dering

Het zorgnetwerk heeft als taak het verzorgen, stimuleren en ondersteunen van kennisdeling en deskundigheidsbevordering over infectiepreventie en antibioticaresistentie aan instellingen en professionals werkzaam in de extramurale en intramurale zorg.

Het zorgnetwerk voert deze taak uit door na te gaan aan welke deskundigheidsbevordering er behoefte is, door een overzicht te maken van cursussen en bijeenkomsten die kunnen helpen bij het vergroten van de kennis en vaardigheden op ABR-gebied en door het verspreiden van kennis: kennis over o.a. bijzonder resistente micro-organismen, infectiepreventie, hygiëne en juist gebruik van antibiotica via de website (in het archief).

Ook organiseren wij thematische bijeenkomsten, bij voorkeur in samenwerking met landelijke en/of regionale zorgpartijen. Mocht u behoefte hebben aan een cursus op ABR-gebied, of beschikt u over een eigen cursus of e-learning, laat het ons weten via  info@abrzorgnetwerknhfl.nl over vermelding van ‘deskundigheidsbevordering’.

 

 


< activiteitenoverzicht

Neem contact met ons op

De regionale zorgnetwerken an­tibioticaresis­tentie Noord-Holland-West en Noord-Holland-Oost/Flevoland zijn verbonden aan Netwerk Acute Zorg Noordwest en Spoedzorgnet AMC.
De zorgnetwerken zijn bedoeld als samenwerkingsvormen voor alle organisaties en professionals in de betreffende regio die een rol spelen bij het terugdringen van de antibioticaresistentie.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met ons privacy statement