Andere regionale zorgnetwerken ABR

Nederland is opgedeeld in tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie, waarvan de Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie Noord-Holland en Flevoland er één zijn. De links naar de websites van de negen andere regionale zorgnetwerken (voor zover beschikbaar) tref je hieronder aan.

ABR Zorgnetwerk Noord Nederland

ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle

GAIN (Gelders Antibioticaresistentie & Infectiepreventie Netwerk)

ABR Zorgnetwerk Utrecht

Netwerk Acute Zorg Regio West

Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Zuidwest-Nederland

Regionaal Zorgnetwerk Noord-Brabant ABR

LINK (Limburgs Infectiepreventie en antibioticaresistentie Netwerk)

Blijf op de hoogte