Apothekers

Apothekers vormen een belangrijke schakel in het netwerk wat betreft antibioticaresistentie. Gezien hun rol als uitgiftepunt van medicatie en de  duidelijke positie in de patiëntenstroom, spelen zij een cruciale rol in het beheersen en zo mogelijk terugdringen van antibioticaresistentie.

Huidige activiteiten

Momenteel wordt er kennis gemaakt met apothekers in de regio om het netwerk te versterken en transmurale werkafspraken te concretiseren. 

Betrokkenheid bij het netwerk

Het Regionaal Coördinatie Team wil apothekers stimuleren en ondersteunen. Heeft u interesse om op de hoogte te blijven, actief betrokken te zijn of ‘best practices’ te delen, dan horen wij graag van u. Neem contact met ons op of met de netwerkcoördinator Ad Olijhoek

Apothekersvereniging Departement Noord Hollandhttp://www.adnh.nl/

Neem contact met ons op

De regionale zorgnetwerken an­tibioticaresis­tentie Noord-Holland-West en Noord-Holland-Oost/Flevoland zijn verbonden aan Netwerk Acute Zorg Noordwest en Spoedzorgnet AMC.
De zorgnetwerken zijn bedoeld als samenwerkingsvormen voor alle organisaties en professionals in de betreffende regio die een rol spelen bij het terugdringen van de antibioticaresistentie.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met ons privacy statement