De an­tibioticaresis­tentie-crisis vereist meer actie

Geplaatst op: 4 mei 2023

Bacteriën worden wereldwijd in toenemende mate ongevoelig voor antibiotica. Dit maakt het effectief behandelen van infecties lastiger, met ziekte, sterfte en hogere zorgkosten als gevolgAntimicrobiële resistentie is een van de grootste wereldwijde bedreigingen voor de gezondheid en veroorzaakt elk jaar 1,2 miljoen doden, waarvan meer dan 35.000 in Europa. De Europese artsenorganisatie CPME, waar de KNMG deel van uitmaakt, roept de EU daarom op tot meer actie.

Antimicrobiële resistentie (AMR) ontstaat wanneer microben (bacteriën, virussen, parasieten en schimmels) resistent worden tegen medicijnen waarmee deze voorheen konden worden bestreden. Door deze resistentie werken behandelingen met antibiotica minder goed of zelfs helemaal niet meer. Dit verhoogt het risico op verspreiding van infecties, ernstige ziekte en overlijden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft AMR aangemerkt als ernstige bedreiging voor de mondiale gezondheid.

Resistentie tegen antibiotica ontstaat onder andere door langdurig of overmatig gebruik van hetzelfde type antibioticum. Ook bij verkeerd gebruik kunnen resistente bacteriën ontstaan. Bijvoorbeeld als antibiotica worden toegepast als het eigenlijk niet nodig is. De CPME-voorzitter dr. Christiaan Keijzer zegt hierover “Europa wordt geconfronteerd met een groeiende bedreiging voor de volksgezondheid door AMR. Het is cruciaal dat we bestaande antibiotica werkzaam houden. We benadrukken dat het verstandig voorschrijven van antibiotica een verantwoordelijkheid is van elke praktiserende arts in Europa en wereldwijd”.

AMR is niet alleen een probleem voor de menselijke gezondheid. De WHO definieert de gewenste aanpak ter bestrijding van AMR als een geïntegreerde benadering om de gezondheid in evenwicht te brengen en te optimaliseren voor mens, dier en milieu. Een effectieve One Health-aanpak, waarbij partners op het gebied van humane- en veterinaire gezondheid en voedselveiligheid hun krachten bundelen in de strijd tegen AMR, is daarbij essentieel.

De crisis rondom AMR neemt steeds grotere proporties aan, waardoor het voor artsen steeds moeilijker wordt om levensbedreigende infecties effectief te behandelen. CPME-voorzitter dr. Christiaan Keijzer: “We moeten samenwerken met vele partners en zetten ons in voor de One Health-benadering die de menselijke gezondheids-, veterinaire en milieusector samenbrengt. De herziening van de farmaceutische wetgeving van de EU biedt een niet te missen kans. We pleiten voor wetgeving die verantwoorde stimulansen biedt voor innovatie, eerlijke toegang tot medicijnen en die verstandig gebruik van antibiotica verplicht.”

Mede in het licht van de crisis rondom AMR heeft de CPME haar policy op dit onderwerp aangepast.
Bekijk de policy hier.

Bron: Speciaal verslag: De bestrijding van antimicrobiële resistentie (europa.eu)

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op