Doe mee aan Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) 

Geplaatst op: 4 november 2020

SNIV is een netwerk van verpleeghuizen dat functioneert als peilstation voor de landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen. SNIV heeft verschillende projecten waar u als verpleeghuis aan kunt deelnemen. Door deze projecten krijgt u beter inzicht in het vóórkomen van infecties en antibioticagebruik in uw verpleeghuis. Dit biedt handvatten voor specifieke infectiepreventie verbetermaatregelen. Uiteindelijk doel is het optimaliseren van de infectiepreventie in verpleeghuizen.

De huidige pandemie laat eens te meer het belang van infectiepreventiemaatregelen zien. In verpleeghuizen bespaart het voorkómen van infecties de cliënten onnodig leed en verbetert het de kwaliteit van leven. Het is belangrijk om de juiste infectiepreventiemaatregelen op de juiste momenten te nemen. Inzicht in welke infecties er voorkomen in uw verpleeghuis helpt hierbij en laat bovendien zien of de genomen maatregelen effectief waren. In SNIV registreert u op eenvoudige wijze infectieziekten. Lees verder over de voordelen van SNIV. 

Wat houdt deelname in?
In het prevalentie-onderzoek registreert u 1 of 2 keer per jaar onder alle bewoners of er sprake is van een infectie en wat u recent aan antibiotica voorgeschreven heeft. U kunt ook meedoen aan het incidentie-onderzoek, dan geeft u wekelijks het aantal cliënten met specifieke infecties door aan SNIV. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Wat krijgt u als u deelneemt?
Op basis van uw geregistreerde infecties ontvangt u een overzichtelijke rapportage over uw eigen verpleeghuis. Deze kunt u vergelijken met de gezamenlijke resultaten van andere deelnemende verpleeghuizen. Zo ziet u snel en eenvoudig welke infecties vaak voorkomen in uw instelling en waar u eventueel actie op kunt ondernemen.

Wat biedt SNIV nog meer?
Ook kunt u bij SNIV terecht voor de antibioticasurveillance. Antibioticasurveillance is, zoals hierboven al genoemd, geïntegreerd in het prevalentieonderzoek. Daarnaast kunt u meedoen aan de jaarlijkse antibioticasurveillance in samenwerking met de apotheker. Door deel te nemen aan deze surveillance kunt u het antibioticagebruik in uw instelling monitoren en vergelijken met andere instellingen. Dit helpt het juiste gebruik van antibiotica te bevorderen.

Uit onderzoek blijkt dat meerjarige deelname aan een infectieziektensurveillance leidt tot minder infecties!
Dus doe mee! Houd uw bewoners gezond en neem goede hygiënemaatregelen op basis van een gemakkelijke registratie van infectieziekten! Heeft u interesse, vragen of wilt u een presentatie op locatie? Mail SNIV@rivm.nl  of kijk op www.sniv.nl

Lees hier de nieuwsbrief van SNIV van 8 oktober. 

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op