Factsheet werkzaamheden deskundigen infectiepreventie in verpleeghuizen.

Geplaatst op: 30 april 2019

Eén van de speerpunten van het ZNW is infectiepreventie in verpleeghuizen. Deskundigen infectiepreventie (DI) spelen hierbij een belangrijke rol.  DI’s werkzaam in de publieke gezondheidszorg, in ziekenhuizen en bij commerciële organisaties, zijn tevens als DI werkzaam in verpleeghuizen. De invulling van de werkzaamheden in verpleeghuizen varieert onderling.

Maar wie doet nu eigenlijk wat, waar en wanneer? Om hier inzicht in te krijgen is er door het zorgnetwerk een vragenlijst uitgezet onder 50 DI’s in beide zorgnetwerken. De respons was erg goed. 49 vragenlijsten zijn ingevuld.

De resultaten van deze vragenlijst zijn in een factsheet en een infographic samengevat. Deze resultaten zijn tijdens de netwerkbijeenkomst op 23 april jongstleden gepresenteerd en zullen in de nabije toekomst in de diverse DI overleggen nogmaals gepresenteerd en toegelicht worden. Deze informatie helpt straks bij het creëren van meer uniformiteit in het infectiepreventiebeleid en is een stimulans voor de samenwerking tussen DI’s in de regio.

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op