Het ABR-zorgnetwerk bereidt zich voor op aansluiting van de verstandelijk gehandicaptensector

Geplaatst op: 21 mei 2021

De gehandicaptenzorg is een brede sector met sterk verschillende zorg- en woonvormen, cliënten en medewerkers. Net als in de ziekenhuizen en verpleeghuizen gaat het in de gehandicaptenzorg om kwetsbare mensen. Bij een deel van deze mensen zijn medische handelingen mogelijk een risicofactor voor dragerschap en transmissie van ABR, maar ook het gedrag kan van invloed zijn op de transmissie van (resistente) micro-organismen.

Aandacht voor infectiepreventie in de kleinschalige gehandicaptenzorg groeit, maar verbeteringen zijn nodig en mogelijk. In de zomer van 2020 deed de inspectie onderzoek naar de ervaringen van aanbieders van gehandicaptenzorg in coronatijd. Hieruit bleek dat met name kleine zorgaanbieders geen deskundigheid en scholing op het gebied van infectiepreventie hebben belegd binnen de organisatie. Meer lezen over de risico-inventarisatie van de IGJ en de oriënterende inventarisatie ‘ABR en infectiepreventie in de gehandicaptenzorg’  van het RIVM?

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op