Huisartsen

Huisartsen

Huisartsen vormen een belangrijke schakel in het netwerk wat betreft antibioticaresistentie. Gezien hun regiefunctie en duidelijke positie in de patiëntenstroom, spelen zij een cruciale rol in het beheersen en zo mogelijk terugdringen van antibioticaresistentie.

Het zorgnetwerk heeft op dit moment drie aandachtspunten voor huisartsen:

  • Stimuleren antibiotica stewardship = juist gebruik antibiotica. 
  • (NB 80% van de antibiotica wordt voorgeschreven door huisartsen)
  • Duidelijk registreren in HIS van bijzonder resistentie micro-organisme (BRMO)
  • Ontwikkelen van transmurale werkafspraken tussen huisarts, ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuis en thuiszorg

Huidige activiteiten

Momenteel wordt er kennis gemaakt met huisartsen in de regio om het netwerk te versterken en transmurale werkafspraken te concretiseren. Tevens is er een format ‘DTO urineweginfectie en antibioticaresistentie’ ontwikkeld, dat in de regio voor algemeen gebruik beschikbaar zal worden gesteld.

Betrokkenheid bij het netwerk

Het Regionaal Coördinatie Team (RCT, waaronder drie huisartsen uit de regio) wil de bovenstaande aandachtspunten realiseren door initiatieven te nemen, door te stimuleren en te ondersteunen. Heeft u interesse om op de hoogte te blijven, actief betrokken te zijn of ‘best practices’ te delen, dan horen wij graag van u. Neem contact met ons op of met de netwerkcoördinator Ad Olijhoek

Neem contact met ons op

De regionale zorgnetwerken an­tibioticaresis­tentie Noord-Holland-West en Noord-Holland-Oost/Flevoland zijn verbonden aan Netwerk Acute Zorg Noordwest en Spoedzorgnet AMC.
De zorgnetwerken zijn bedoeld als samenwerkingsvormen voor alle organisaties en professionals in de betreffende regio die een rol spelen bij het terugdringen van de antibioticaresistentie.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met ons privacy statement