Infectiepreventie

Samen met de partners in het netwerk kijken we welke ondersteunende maatregelen op het terrein van infectiepreventie en infectiepreventie audits nodig zijn.

Deskundigen infectiepreventie uit de publieke gezondheidszorg, ziekenhuizen en commerciële organisaties werken (ook) in verpleeghuizen. De invulling van deze werkzaamheden varieert onderling. Het zorgnetwerk heeft onderzocht welke werkzaamheden deskundigen infectiepreventie verrichten. Zie ook de factsheet.

Richtlijnen voor (persoonlijke) hygiëne van het zorgpersoneel, regelmatige scholing, audits en acties op verbeterpunten zijn algemene infectiepreventiemaatregelen om de hygiëne op peil te houden.

Activiteiten

Bekijk de activiteiten van de Zorgnetwerken Antibioticaresistentie in Noord-Holland en Flevoland voor het thema Infectiepreventie hier: Activiteiten Infectiepreventie

Blijf op de hoogte