Invoering nieuwe meldingsplicht groep C: CPE

Geplaatst op: 3 juli 2019

Invoering nieuwe meldingsplicht groep C: carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae

Per 1 juli 2019 wordt een meldplicht (groep C) voor het aantreffen van
carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE) in de Wet
publieke gezondheid opgenomen. Alle personen die voldoen aan de meldingscriteria moeten binnen één
werkdag na vaststelling aan de arts (M&G) infectieziektebestrijding
van de GGD in zijn/haar werkgebied worden gemeld door het hoofd
van het laboratorium en de behandelende arts.

Bekijk het hele bericht hier: 

Brief Invoering meldplicht CPE Verenso(2).

Invoering meldingsplicht CPE-AcTiz(2) met LCI-richtlijn BRMO

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op