Kick-off project ‘Semi-automatisering van de Surveillance van post-operatieve orthopedische wondinfecties’

Geplaatst op: 7 april 2022

Nieuws RIVM:
Een groot aantal ziekenhuizen neemt deel aan de module post-operatieve wondinfecties (POWI) van de PREZIES Surveillance. Om diepe POWI efficiënter en uniformer te beoordelen is een semi-automatiseringsproject opgestart voor POWI na heup- en knieprothese operaties. Doorvoering van deze semi-automatisering zal naast werklastreductie leiden tot hogere kwaliteit en vergelijkbaarheid van surveillanceresultaten tussen ziekenhuizen.

Om deze semi-automatisering binnen ziekenhuizen mogelijk te maken zijn de afgelopen maanden met een aantal betrokken ziekenhuizen de definities, een programma van eisen en dataspecificaties voor implementatie ontwikkeld. Dit betreft kaders voor implementatie, waarbij er ruimte voor ziekenhuizen blijft voor aanpassingen aan de lokale situatie. Op 21 april is de kick-off van het project, waarna 5 zogenaamde koploperziekenhuizen (uit 3 RZNs) zullen starten met de implementatie. Daarnaast is er samenwerking met 3 ziekenhuizen die reeds zelf eerder een semi-automatisering hebben doorgevoerd. Na evaluatie van deze pilot zal de implementatiestrategie zo nodig worden herzien en vindt verdere opschaling naar meer ziekenhuizen plaats.

Binnenkort kunt u op de website van PREZIES meer informatie over dit project vinden. Voor aanvullende informatie en bij interesse kunt u ook contact opnemen met het PREZIES team, via PREZIES@Rivm.nl.

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op