Leden

Agnes Prins


Huisarts
info@abrzorgnetwerknhfl.nl

Sinds oktober 2018 is Agnes betrokken bij het ABR-zorgnetwerk. Zij houdt zich bezig met het thema antibioticaresistentie onder de aandacht te brengen van huisartsen, het stimuleren van juist gebruik van antibiotica en het bevorderen van samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en specialisten.

Anke Swinkels


Deskundige infectiepreventie
info@abrzorgnetwerknhfl.nl

Vanuit de dagelijkse praktijk ben ik betrokken bij de advisering over infectiepreventie in onder andere zorginstellingen in de regio Kennemerland. Antibioticaresistentie raakt ons werkterrein en begint met een goede uitvoering van de basis hygiëne.

Karin von Eije


Arts microbioloog
info@abrzorgnetwerknhfl.nl

Omschrijving volgt.

Mandy van den Brink


Epidemioloog
info@abrzorgnetwerknhfl.nl

Als epidemioloog bij GGD Hollands Noorden ben ik betrokken bij praktijk- en beleidsgericht onderzoek, waaronder diverse projecten over infectieziekten. Ik draag graag bij aan het zorgnetwerk, o.a. door samen met de zorgpartners en het RIVM te kijken hoe we meer inzicht kunnen krijgen in risicofactoren en regionale trends in antibioticaresistentie.

Jeanette Ros


Sociaal geneeskundige
info@abrzorgnetwerknhfl.nl

Omschrijving volgt.

Hella Kok


Deskundige infectiepreventie
info@abrzorgnetwerknhfl.nl

Vanuit de dagelijkse praktijk ben ik betrokken bij de advisering over infectiepreventie in onder andere zorginstellingen in de regio Amsterdam. Antibioticaresistentie raakt mijn  werkterrein en begint met een goede uitvoering van de basishygiëne.

Henriëtte Dijkshoorn


Epidemioloog
hdijkshoorn@ggd.amsterdam.nl

Henriëtte heeft bij de GGD Amsterdam veel ervaring opgedaan met het doen van onderzoek in de publieke gezondheid. Sinds 2018 is ze parttime gedetacheerd naar het ABR-Zorgnetwerk, waar ze zich o.a. bezighoudt met het regionaal risicoprofiel.

Maarten Scholing


Arts microbioloog
info@abrzorgnetwerknhfl.nl

Omschrijving volgt.

Marja Diemel


Huisarts
info@abrzorgnetwerknhfl.nl

Sinds 2018 is Marja betrokken bij het ABR-zorgnetwerk.Zij houdt zich o.a. bezig met het onder de aandacht brengen van antibioticaresistentie bij huisartsen, “Juist gebruik antibiotica” en het stimuleren van samenwerkingsafspraken.

Jessica Edwards van Muijen


Specialist ouderengeneeskunde
info@abrzorgnetwerknhfl.nl

Ik werk als specialist ouderengeneeskunde sinds 1994 bij Cordaan in locaties in Diemen en Amsterdam-Oost. Mijn interesse voor antibioticaresistentie is gewekt toen gedurende langere tijd een bewoner met MRSA-dragerschap op mijn afdeling lag

Jacqueline Sleven


Sociaal geneeskundige
info@abrzorgnetwerknhfl.nl

Omschrijving volgt.

Blijf op de hoogte