Missie, uitgangspunten en organisatie

Samen werken aan de aanpak van ABR in de regio!

Antibioticaresistentie (ABR) is een bedreiging voor de volksgezondheid, zowel in binnen– als buitenland. Hierdoor kunnen sommige bacteriële infecties minder goed of niet meer behandeld worden. Vooral mensen met een kwetsbare gezondheid lopen een groter risico op het ontwikkelen van infectie na besmetting met een resistente bacterie, bijvoorbeeld tijdens een opname in het ziekenhuis. Omdat patiënten zich vooral regionaal bewegen tussen zorgorganisaties, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg en huisartsenpraktijken, kunnen resistente bacteriën zich makkelijk verspreiden tussen organisaties.

Jessica Edwards van Muijen, specialist ouderengeneeskunde en lid RCT:
“Er is in de sector verpleeghuizen nog veel te winnen. Door beter samen te  werken via
een netwerk kan vooral de overdracht verbeteren en kunnen we leren van elkaar.”

De regionale zorgnetwerken Noord Holland en Flevoland

Twee regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie zijn in deze regio actief: Noord-Holland West en Noord-Holland Oost/Flevoland. Beide regio’s kennen een gevarieerd zorglandschap. Zo bieden o.a. ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, medisch-microbiologische laboratoria, GGD’en, huisartsen en apotheken in elk van beide regio’s zorg aan 1,5 tot 1,7 miljoen inwoners. Elk zorgnetwerk heeft een Regionaal Coördinatie Team (RCT), een stuurgroep en een kwartiermaker. De RCT’s bestaan uit professionals met een diverse achtergrond: arts-microbiologen, artsen infectieziektenbestrijding, deskundigen infectiepreventie, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en epidemiologen.

Het RCT stimuleert en faciliteert verschillende activiteiten in de regio om de samenwerking en het delen van kennis en informatie over ABR tussen organisaties te bevorderen. Dat doet het RCT o.a. door het organiseren van bijeenkomsten en werkgroepen, het uitbrengen van een nieuwsbrief en het stimuleren van projecten.

Ad Olijhoek, kwartiermaker: “We realiseren ons dat we een bepaalde
inspanning van de partners in de zorgketen vragen, maar met elkaar
kunnen we de groei van ABR temperen.

 Dé drie pijlers voor de aanpak van ABR:

  1. Vroegsignalering en surveillance
  2. Aandacht voor infectiepreventie
  3. Juist gebruik van antibiotica

Samenwerking en kennisuitwisseling tussen zorgorganisaties en professionals uit de care, cure en public health in de regio is essentieel om te zorgen dat het risico op antibioticaresistentie zo klein mogelijk blijft. Doet u ook mee?

Anke Swinkels, deskundige infectiepreventie en lid RCT: “We zijn bezig met een
scholings- en auditplan voor de verpleeghuizen in de regio. Verbeteringen inzetten
gaat altijd langs veel schijven, maar stap voor stap komen we verder.”

Aan welke activiteiten in de regio wordt aandacht besteed? Lees verder

 

 

 

 

 

Neem contact met ons op

De regionale zorgnetwerken an­tibioticaresis­tentie Noord-Holland-West en Noord-Holland-Oost/Flevoland zijn verbonden aan Netwerk Acute Zorg Noordwest en Spoedzorgnet AMC.
De zorgnetwerken zijn bedoeld als samenwerkingsvormen voor alle organisaties en professionals in de betreffende regio die een rol spelen bij het terugdringen van de antibioticaresistentie.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met ons privacy statement