Missie en uitgangspunten

Samen werken aan de aanpak van ABR in de regio

Antibioticaresistentie (ABR) is een bedreiging voor de volksgezondheid, zowel in binnen- als buitenland. Hierdoor kunnen sommige bacteriële infecties minder goed of niet meer behandeld worden. Mensen met een kwetsbare gezondheid lopen een groter risico op het ontwikkelen van infectie na besmetting met een resistente bacterie, bijvoorbeeld tijdens een opname in het ziekenhuis. Omdat patiënten zich vooral regionaal bewegen tussen zorgorganisaties, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg en huisartsenpraktijken, kunnen resistente bacteriën zich makkelijk verspreiden tussen organisaties.

Onze missie

Wij willen vermijdbare schade aan en sterfte van patiënten door infecties door resistente bacteriën in Noord-Holland en Flevoland zoveel mogelijk voorkomen. Wij zetten ons in om de aandacht voor en kennis over antibioticaresistentie (ABR) en infectiepreventie te vergroten. Dit doen we door het delen van kennis en het verbinden van zorg professionals. Door meer inzicht te creëren in ABR stimuleren en activeren we zorgprofessionals, met als doel de aanpak van ABR structureel in te bedden in de praktijk.

De drie pijlers voor de aanpak van de zorgnetwerken ABR:

  1. Vroegsignalering en surveillance
  2. Aandacht voor infectiepreventie
  3. Juist gebruik van antibiotica

Jessica Edwards van Muijen, specialist ouderengeneeskunde en lid RCT: 

“Er is in de sector verpleeghuizen nog veel te winnen. Door beter samen te werken via een netwerk kan vooral de overdracht verbeteren en leren we van elkaar.”

Meer weten over ons zorgnetwerk en onze missie? Bekijk de Infographics voor onze regio’s Noord-Holland West en Noord-Holland Oost en Flevoland.

Neem contact met ons op