Missie en uitgangspunten

Samen werken aan de aanpak van ABR in de regio!

Antibioticaresistentie (ABR) is een bedreiging voor de volksgezondheid, zowel in binnen– als buitenland. Hierdoor kunnen sommige bacteriële infecties minder goed of niet meer behandeld worden. Vooral mensen met een kwetsbare gezondheid lopen een groter risico op het ontwikkelen van infectie na besmetting met een resistente bacterie, bijvoorbeeld tijdens een opname in het ziekenhuis. Omdat patiënten zich vooral regionaal bewegen tussen zorgorganisaties, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg en huisartsenpraktijken, kunnen resistente bacteriën zich makkelijk verspreiden tussen organisaties.

Missie:
Wij willen vermijdbare schade aan en sterfte van patiënten door infecties door resistente bacteriën in Noord-Holland en Flevoland zoveel mogelijk voorkomen. De verdere ontwikkeling en verspreiding van (multi)resistentie moet zo veel mogelijk regionaal worden beheerst, zodat ook in de toekomst effectieve behandeling van infecties met antibiotica mogelijk blijft.

Jessica Edwards van Muijen, specialist ouderengeneeskunde en lid RCT: 

“Er is in de sector verpleeghuizen nog veel te winnen. Door beter samen te  werken via een netwerk kan vooral de overdracht verbeteren en kunnen we leren van elkaar.”

Dé drie pijlers voor de aanpak van de zorgnetwerken ABR:

  1. Vroegsignalering en surveillance
  2. Aandacht voor infectiepreventie
  3. Juist gebruik van antibiotica

Anke Swinkels, deskundige infectiepreventie en lid RCT:

“We zijn bezig met een scholings- en auditplan voor de verpleeghuizen in de regio. Verbeteringen inzetten gaat altijd langs veel schijven, maar stap voor stap komen we verder.”

Neem contact met ons op