Over ons

Over Ons

Het ministerie van VWS heeft in Amsterdam aan het AMC (SpoedZorgNet AMC) en VUmc (Netwerk Acute Zorg Noordwest) de opdracht gegeven om in Noord-Holland en Flevoland twee regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie (ABR) in te richten. Het AMC en VUmc hebben bij deze opdracht gekozen voor bestuurlijke samenwerking en voor een kwartiermaker voor beide regio’s.

De regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie Noord-Holland West en Noord-Holland Oost/Flevoland zijn nodig om antibioticaresistentie te voorkomen en te bestrijden. Het regionale zorgnetwerk is er voor en door alle zorgprofessionals, die op de een of andere wijze te maken hebben met antibioticaresistentie, met het voorschrijven van antibiotica, met infectiepreventie en/of hygiënisch werken.

In opdracht van het Ministerie van VWS is in elk van de beide regio’s een regionaal coördinatieteam (RCT) actief, die samen met het veld bouwen aan het zorgnetwerk.  Kennis en ervaring uit de zorgpraktijk is onmisbaar bij het bepalen hoe dat in onze regio’s zo goed mogelijk gedaan kan worden. Het RCT bestaat daarom uit deskundigen uit de eerste lijn, tweede lijn, langdurige ouderenzorg en publieke gezondheid.  Het team stimuleert en organiseert activiteiten die voor de zorgprofessionals in de regio’s relevant zijn voor de opbouw van het ABR-netwerk. De beide RCT’s staan onder toezicht van een stuurgroep, met bestuurders die afkomstig zijn uit de publieke gezondheid, de eerste- en de tweede lijn en de langdurige zorg.

Het team – bestaande uit een kwartiermaker, een administratief medewerker en de RCT-leden – dat uitvoering geeft aan de opdracht van het ministerie bestaat uit personen die werken bij organisaties in de regio, maar voor deze opdracht een deeltijd-samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan. (De zorgnetwerken hebben zelf geen bezoekadres).

Een compact overzicht van wie wij zijn en wat wij doen staat in onze factsheet.

Neem contact met ons op

Over Ons

Het ministerie van VWS heeft in Amsterdam aan het AMC (SpoedZorgNet AMC) en VUmc (Netwerk Acute Zorg Noordwest) de opdracht gegeven om in Noord-Holland en Flevoland twee regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie (ABR) in te richten. Het AMC en VUmc hebben bij deze opdracht gekozen voor bestuurlijke samenwerking en voor een kwartiermaker voor beide regio’s.

De regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie Noord-Holland West en Noord-Holland Oost/Flevoland zijn nodig om antibioticaresistentie te voorkomen en te bestrijden. Het regionale zorgnetwerk is er voor en door alle zorgprofessionals, die op de een of andere wijze te maken hebben met antibioticaresistentie, met het voorschrijven van antibiotica, met infectiepreventie en/of hygiënisch werken.

In opdracht van het Ministerie van VWS is in elk van de beide regio’s een regionaal coördinatieteam (RCT) actief, die samen met het veld bouwen aan het zorgnetwerk.  Kennis en ervaring uit de zorgpraktijk is onmisbaar bij het bepalen hoe dat in onze regio’s zo goed mogelijk gedaan kan worden. Het RCT bestaat daarom uit deskundigen uit de eerste lijn, tweede lijn, langdurige ouderenzorg en publieke gezondheid.  Het team stimuleert en organiseert activiteiten die voor de zorgprofessionals in de regio’s relevant zijn voor de opbouw van het ABR-netwerk. De beide RCT’s staan onder toezicht van een stuurgroep, met bestuurders die afkomstig zijn uit de publieke gezondheid, de eerste- en de tweede lijn en de langdurige zorg.

Het team – bestaande uit een kwartiermaker, een administratief medewerker en de RCT-leden – dat uitvoering geeft aan de opdracht van het ministerie bestaat uit personen die werken bij organisaties in de regio, maar voor deze opdracht een deeltijd-samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan. (De zorgnetwerken hebben zelf geen bezoekadres).

Een compact overzicht van wie wij zijn en wat wij doen staat in onze factsheet.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met ons privacy statement