Achtergron­dinfor­matie

Het ministerie van VWS startte in 2015 met een landelijk programma om vermijdbare schade aan en sterfte van patiënten door infecties door resistente bacteriën zoveel mogelijk te voorkomen. Het is een integrale aanpak gericht op verschillende sectoren. Als onderdeel van dit programma zijn er 10 regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie gevormd.

Elk zorgnetwerk heeft een Regionaal Coördinatie Team (RCT). De RCT’s bestaan uit professionals met een diverse achtergrond: arts-microbiologen, artsen infectieziektenbestrijding, deskundigen infectiepreventie, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en epidemiologen. Elk zorgnetwerk heeft een stuurgroep en een kwartiermaker.

 

Neem contact met ons op

De regionale zorgnetwerken an­tibioticaresis­tentie Noord-Holland-West en Noord-Holland-Oost/Flevoland zijn verbonden aan Netwerk Acute Zorg Noordwest en Spoedzorgnet AMC.
De zorgnetwerken zijn bedoeld als samenwerkingsvormen voor alle organisaties en professionals in de betreffende regio die een rol spelen bij het terugdringen van de antibioticaresistentie.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met ons privacy statement