Regionaal Coördinatie Team

VWS heeft Nederland verdeeld in 10 regio’s waarbinnen regionale zorgnetwerken (RZN) antibioticaresistentie (ABR) moeten worden gevormd. Elke van de 10 regio’s in Nederland heeft een regionaal coördinatieteam (RCT). Een regionaal coördinatieteam coördineert en regisseert de werkzaamheden die (moeten) leiden tot de vorming van het RZN ABR in de betreffende regio.  Het RZN ABR werkt bij voorkeur met contactpersonen voor instellingen, organisaties en praktijken.

Het RCT:

  • informeert de contactpersoon ABR over relevante regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van bestrijding van ABR.
  • ontplooit activiteiten om organisaties en instellingen bij het opbouwen van het netwerk te betrekken.
  • bekijkt of, en zo ja hoe, ondersteuning geregeld kan worden voor organisaties en instellingen, wanneer daar behoefte aan is.
  • doet een beroep op de contactpersonen voor het aanleveren van informatie over de organisatie die belangrijk is voor de analyse van risico’s op het terrein van ABR en voor het uitwerken van een beheersplan voor die risico’s.
  • probeert de belasting van de partners in het netwerk tot een minimum te beperken

In Noord-Holland en Flevoland worden 2 RZN ABR gevormd:

De regio Noord-Holland-West -beslaat geografisch het gebied van GGD Kennemerland, GGD Zaanstreek-Waterland en GGD Hollands Noorden.
De regio Noord-Holland Oost/Flevoland – omvat GGD Amsterdam, GGD Flevoland en GGD Gooi en Vechtstreek.

Beide regio’s hebben elk een RCT die in de praktijk nauw met elkaar optrekken.

Blijf op de hoogte