Stuurgroep

De stuurgroepleden zijn:

Mw. Yvonne van Duijnhoven Hoofd Infectieziektebestrijding GGD Amsterdam
Dhr. Menno de Jong Arts microbioloog UMC Amsterdam
Dhr. Jan Prins Internist – infectioloog UMC Amsterdam
Dhr. Cees Hertogh Hoogleraar ouderengeneeskunde UNO VUmc
Mw. Wendelien Dorigo Arts microbioloog TerGooi-ziekenhuis
Dhr. Paul van der Linden Ziekenhuisapotheker TerGooi-ziekenhuis
Mw. Daniëlle Bonink Directeur Netwerk Acute Zorg Noordwest
Mw. Jolanda Buwalda Voorzitter Raad van bestuur Omring
Dhr. Bert van de Velden Directeur Publieke Gezondheid GGD Kennemerland
Dhr. Jan Woldman Directeur Publieke Gezondheid GGD Amsterdam
Mw. Christina Vandenbroucke-
Grauls
Arts microbioloog
Mw. Caroline Beentjes Raad van bestuur Woonzorggroep Samen
Dhr. Ad Olijhoek Arts (np), kwartiermaker ABRznw NH/FL

Blijf op de hoogte