Thema’s

Thema’s
In de periode mei 2019 – 2021 werkt het RCT verder aan hun takenprogramma. De activiteiten zijn onderverdeeld in onderstaande thema’s. 

Samen met de partners in het netwerk kijken we welke ondersteunende maatregelen op het terrein van infectiepreventie en infectiepreventie audits nodig zijn.

Bekijk de activiteiten van de Zorgnetwerken Antibioticaresistentie in Noord-Holland en Flevoland voor het thema Infectiepreventie hier: Activiteiten Infectiepreventie

Toezicht houden door systematische gegevensverzameling. In Nederland wordt met informatie uit verschillende digitale informatiesystemen zicht gehouden op de aanwezigheid en ontwikkeling van infectieziekten en bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). 

Bekijk de activiteiten van de Zorgnetwerken Antibioticaresistentie in Noord Holland-West en Noord Holland-Oost/Flevoland voor het thema Surveillance hier: Activiteiten Surveillance.

De ABR zorgnetwerken in Noord Holland- West en Noord Holland-Oost/Flevoland hebben als doel om de zorg up-to-date te houden en kennis te delen op het vlak van antibioticaresistentie. Dit doen wij via updates op onze website, het verspreiden van nieuwsbrieven en webinars en het organiseren van bijeenkomsten. Het Regionaal Coördinatieteam onderzoekt de mogelijkheden en behoefte aan scholing , deskundigheidsbevordering en vaardigheidstrainingen. Van het onderzoek op het gebied van Antibioticaresistentie, Infectiepreventie, Hygiëne en Juist-Gebruik-Antibiotica (JGAB) wordt een overzicht bijgehouden. Jaarlijks wordt er een publieksonderzoek verricht onder een risicogroep.

Bekijk de activiteiten van de Zorgnetwerken Antibioticaresistentie in Noord Holland-West en Noord Holland-Oost/Flevoland voor het thema Informeren en kennisuitwisseling hier: Activiteiten Informeren en kennisuitwisseling.

We werken aan transmurale werkafspraken in de regio die gaan over wederzijds informeren over dragerschap van BRMO bij patiënten en cliënten die worden overgeplaatst van de ene zorginstelling of -setting naar de andere.

Bekijk de activiteiten van de Zorgnetwerken Antibioticaresistentie in Noord Holland-West en Noord Holland-Oost/Flevoland voor het thema Transmurale Werkafspraken hier: Activiteiten Transmurale Werkafspraken.

Bij Antibiotica Stewardship – juist gebruik antibiotica JGAB – draait het onder andere om passende microbiologische diagnostiek, tijdige en juiste behandeling van een infectie en evaluaties van de klinische resultaten. Juist gebruik van antibiotica wordt in de ziekenhuizen bevorderd in samenwerking met A-teams. In de eerste lijn gebeurt dit door middel van Diagnostische Toets Overleggen (DTO), begeleid door onder andere de microbioloog, apotheker en infectioloog.

Diagnostische toetsoverleggen in de eerste lijn
Het zorgnetwerk antibioticaresistentie stimuleert antibiotica stewardship in de verschillende zorgsectoren.

Bekijk de activiteiten van de Zorgnetwerken Antibioticaresistentie in Noord Holland-West en Noord Holland-Oost/Flevoland voor het thema Antimicrobieel stewardship (AMS) hier: Antimicrobieel stewardship (AMS).

Verbetering van de organisatieopzet en organisatiewerkwijze: op basis van voortschrijdend inzicht aanpassen van (werkwijze van) de stuurgroep, de RCT’s en het coördinatiebureau, ter bevordering van de samenwerking en verbetering van de werkprocessen.  Het jaarprogramma wordt 1 keer per jaar in een nieuwe versie gepubliceerd. Het risicoprofiel (voor Noord-Holland West  en Noord- Holland Oost/Flevoland) is belangrijk bij het herijken van het programma. Dit  document wordt  jaarlijks bijgesteld en opnieuw vastgesteld.

Bekijk de activiteiten van de Zorgnetwerken Antibioticaresistentie in Noord Holland-West en Noord Holland-Oost/Flevoland voor het thema Ontwikkeling Regionale Zorgnetwerken ABR hier: Ontwikkeling Regionale Zorgnetwerken ABR.

Neem contact met ons op

De regionale zorgnetwerken an­tibioticaresis­tentie Noord-Holland-West en Noord-Holland-Oost/Flevoland zijn verbonden aan Netwerk Acute Zorg Noordwest en Spoedzorgnet AMC.
De zorgnetwerken zijn bedoeld als samenwerkingsvormen voor alle organisaties en professionals in de betreffende regio die een rol spelen bij het terugdringen van de antibioticaresistentie.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met ons privacy statement