Algemeen

Algemeen
Het ministerie van VWS heeft Nederland verdeeld in 10 regio’s. In elke regio moet een zorgnetwerk antibioticaresistentie worden opzet door een kwartiermaker en een regionaal coördinatieteam (RCT). VWS heeft een aantal basistaken geformuleerd, waaraan gewerkt moet worden. De kwartiermaker en het RCT ontplooien gedurende de 2 jaar durende pilot (1 mei 2017- 1 mei 2019 ) activiteiten om deze taken zo goed mogelijk te realiseren:

Beschrijving van de uitvoering van de activiteiten: uitvoering basispakket 

Taken van het zorgnetwerk

Gedurende de pilotperiode (1 mei 2017- 1 mei 2019) geven de twee zorgnetwerken Noord-Holland West en Noord-Holland Oost/Flevoland invulling aan tien van de elf in het ‘Functieprofiel regionale zorgnetwerken’ opgenomen taken: lees verder

In zeven aparte hoofdstukken worden de activiteiten van het RCT verder toegelicht.

Neem contact met ons op

De regionale zorgnetwerken an­tibioticaresis­tentie Noord-Holland-West en Noord-Holland-Oost/Flevoland zijn verbonden aan Netwerk Acute Zorg Noordwest en Spoedzorgnet AMC.
De zorgnetwerken zijn bedoeld als samenwerkingsvormen voor alle organisaties en professionals in de betreffende regio die een rol spelen bij het terugdringen van de antibioticaresistentie.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met ons privacy statement