Het netwerk

Samenwerking tussen zorgorganisaties en professionals in de eerste lijn, tweede lijn, langdurige zorg en publieke gezondheid in de regio is van essentieel belang voor de aanpak van antibioticaresistentie. Het kan bijvoorbeeld gaan om het uitwisselen van good practices, het maken van transmurale werkafspraken, gezamenlijk organiseren van scholing of het leren van elkaars ervaringen bij de bestrijding van een uitbraak.

Maar welke zorgorganisaties zijn er in Noord-Holland West, Noord-Holland Oost en Flevoland? Deze netwerkkaart geeft hierin inzicht, maar verandert ook continu en is niet volledig. We horen het daarom graag als u aanvullingen of suggesties voor verbeteringen hebt! Mail dan naar info@abrzorgnetwerknhfl.nl onder vermelding van ‘netwerk’.

Neem contact met ons op