Zorgkaart

Samenwerking tussen zorgorganisaties en professionals in de eerste lijn, tweede lijn, langdurige zorg en publieke gezondheid in de regio is van essentieel belang voor de aanpak van antibioticaresistentie. Het kan bijvoorbeeld gaan om het uitwisselen van good practices, het maken van transmurale werkafspraken, gezamenlijk organiseren van scholing of het leren van elkaars ervaringen bij de bestrijding van een uitbraak.

Maar welke zorgorganisaties zijn er in Noord-Holland West, Noord-Holland Oost en Flevoland? De zorgkaart geeft hierin inzicht, maar verandert ook continu en is niet volledig. We horen het daarom graag als u aanvullingen of suggesties voor verbeteringen hebt! Mail dan naar info@abrzorgnetwerknhfl.nl onder vermelding van ‘zorgkaart’.

Neem contact met ons op

De regionale zorgnetwerken an­tibioticaresis­tentie Noord-Holland-West en Noord-Holland-Oost/Flevoland zijn verbonden aan Netwerk Acute Zorg Noordwest en Spoedzorgnet AMC.
De zorgnetwerken zijn bedoeld als samenwerkingsvormen voor alle organisaties en professionals in de betreffende regio die een rol spelen bij het terugdringen van de antibioticaresistentie.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met ons privacy statement