Project urineweginfecties in de huisartsenpraktijk

Geplaatst op: 7 april 2022

Voor goede advisering over antibiotische behandeling van urineweginfecties (UWI) in de huisartsenpraktijk, wil het RIVM inzicht verkrijgen in de prevalentie en resistentie van primaire urineweginfecties (dus vóór start van antibiotica). Dit is een vervolg op eerdere projecten, o.a. in 2014. Gezien er binnen verschillende RZN’s projecten en initiatieven op het gebied van UWI lopen is er na inventarisatie gekeken of samenwerking met andere RZN’s zinvol en mogelijk is. De doelstellingen en status van het project van RZN NH-FL sluiten op dit moment het best aan bij de beoogde insteek van het RIVM.

RZN NH-FL is een project opgestart met een 3-ledig doel:

– Verschaffen van inzicht in verwekkers met resistentiepatroon in situaties waarin volgens vigerende richtlijn geen microbiologische diagnostiek zou worden verricht om te beoordelen of dit kan leiden tot reductie van antibioticagebruik

– Opsporen van bijzondere resistenties

– Stimulering van de netwerkfunctie op het gebied van antibiotica reductie tussen de participerende huisartsen en hun eigen laboratoria, en de laboratoria onderling in het ABR-zorgnetwerk NH-FL

Doelstelling is om 400-500 positieve isolaten te verkrijgen. De doorlooptijd zal ca. 9-12 maanden bedragen.
Het RIVM zal op grond van de uitkomsten van het ‘pilotproject’ van RZN NH-FL bijdragen aan het sequencen van (nog nader te bepalen) stammen en meedenken over vervolg en verdieping, bijv. m.b.t. de effectiviteit van resistentiebepaling en eventuele uitbreiding naar andere regio’s. Wij houden jullie graag op de hoogte over het verloop van deze pilot. Neem bij vragen m.b.t. het project van RZN NH-FL graag contact op met Ascelijn Reuland (areuland@tergooi.nl) en voor vragen t.b.v. het RIVM met Selina van der Vliet (selina.van.der.vliet@rivm.nl).

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op