Regionaal Risicoprofiel

Hieronder zijn de verschillende deelrapporten van het regionaal risicoprofiel te vinden. In het regionaal risicoprofiel wordt informatie gedeeld over antibioticaresistentie en BRMO’s in de regio Noord-Holland en Flevoland. Er zijn ook diverse deelrapporten over specifieke onderwerpen in de regio, zoals het zorglandschap of de organisatorische risicofactoren. Deze rapporten zijn opgesteld met de meest recente data en input vanuit de regio. 

Op dit moment wordt het risicoprofiel bijgewerkt door ons regionaal coördinatieteam. Op deze pagina zijn de laatste updates te vinden.

Deelrapport ABR en BRMO

Deelrapport Antibioticagebruik

  • Noord-Holland Oost/Flevoland | 2021
  • Noord-Holland West | 2021

Deelrapport Inwoners

  • Noord-Holland Oost/Flevoland | 2021
  • Noord-Holland West | 2021

Deelrapport Organisatorische Risicofactoren

  • Noord-Holland Oost/Flevoland | 2022
  • Noord-Holland West | 2022

Deelrapport Zorginfecties

  • Noord-Holland Oost/Flevoland | 2021
  • Noord-Holland West | 2021

Deelrapport Zorglandschap

  • Noord-Holland Oost/Flevoland | 2021
  • Noord-Holland West | 2021

Infographics

Neem contact met ons op

Click to access the login or register cheese