Projectvoorstel AMR 2025

Geplaatst op: 6 juni 2024

Resistentie tegen antimicrobiële middelen is een toenemend probleem met grote gevolgen voor de volksgezondheid. Niet voor niets is de missie van het Zorgnetwerk Antimicrobiële Resistentie NH-FL het voorkomen van vermijdbare schade en sterfte door infecties met resistente microben. Al geruime tijd zetten we ons in om de aandacht voor en kennis over antimicrobiële resistentie en infectiepreventie in de regio te vergroten. Daar gaan we ook de komende tijd mee door. Om dat te bereiken zijn we als zorgprofessionals in de regio NH-FL samen aan zet.

Het lijkt vroeg in de tijd, 2024 is nog niet eens op de helft, maar we zijn alweer bezig om de plannen voor 2025 vorm te geven. Heb jij een idee voor een project op het gebied van antimicrobiële resistentie? Dat kan zijn op het gebied van surveillance, scholing, infectiepreventie of juist gebruik van antimicrobiële middelen. En ben je werkzaam in de regio Noord-Holland | Flevoland? Dan nodigen we je van harte uit om voor 14 juli een projectvoorstel bij ons in te dienen. 

Belangrijk hierbij is dat je aanvraag voldoet aan de volgende criteria:

 • Aanvrager werkt in regio Noord-Holland | Flevoland
 • Er zijn meerdere instellingen, sectoren of partners binnen de regio Noord-Holland | Flevoland betrokken bij het project
 • Het project draagt bij aan minimaal 1 van onderstaande strategische doelen:
  • Bewustwording AMR 
  • Bereik vergroten en afstemming verbeteren
  • Deskundigheidsbevordering van (toekomstige) zorgprofessionals over AMR, IP en juist gebruik
  • Zicht op AMR in de regio
  • Stimuleren verbeterde naleving IP op de werkvloer
  • Vergroten commitment IP bij bestuurders en leidinggevenden
  • Bevorderen van juist gebruik antimicrobiële middelen
 • Het project valt niet onder de eigen verantwoordelijkheid/taken van de instelling/zorgaanbieder
 • Het project betreft geen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
 • Het projectvoorstel bevat een realistische begroting, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen personele en materiële kosten
 • Het projectvoorstel bevat een realistische planning
 • Het project kan meerdere jaren in beslag nemen, maar dient uiterlijk voor 1 oktober 2027 volledig afgerond te zijn

Goed om te weten dat we een totaalbudget hebben van ca € 650.000 per jaar om aan projecten te besteden. Een projectvoorstel kan voor meerdere jaren zijn, het project dient echter uiterlijk voor 1 oktober 2027 volledig te zijn afgerond. 

Format

Om je aanvraag goed te kunnen beoordelen, vragen we je dit format volledig in te vullen.  

Deadline

Stuur voor 14 juli 2024 je projectvoorstel in.

En dan?

Ons Dagelijks Bestuur beoordeelt alle projectvoorstellen. Uiterlijk 21 augustus ontvang je van ons een eerste terugkoppeling op je aanvraag. Eventueel vragen we je dan onderdelen nog verder uit te werken of te verhelderen. De deadline voor aanlevering van deze verdere uitwerking is 15 september. We informeren je de begin oktober of jouw project definitief wordt opgenomen in ons Operationele Jaarplan voor 2025.

Vragen?

Twijfel je of je voorstel geschikt is, of wil je eerst nog wat dingen afstemmen? Neem dan per mail contact met ons op (amr.nhfl@amsterdamumc.nl). We denken graag met je mee.

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op