Quickscan Infectiepreventie & COVID-19  

Geplaatst op: 4 november 2020

 

Sinds september ondersteunt team Hygiene van de GGD Amsterdam zorginstellingen door een Quickscan Infectiepreventie & COVID-19 op locatie uit te voeren. Tijdens deze audit wordt gekeken naar infectiepreventie en de naleving van de COVID-maatregelen. Dit met als doel om de locatie inzicht te geven en goed voorbereid te laten zijn op het moment dat een positieve cliënt of medewerker zich voordoet. Verspreiding van het virus op locatie beperken is immers van groot belang. 

In het voorjaar heeft de GGD Amsterdam een telefonische quickscan uitgevoerd vanwege de vele ondersteuningsvragen uit het werkveld en het stijgende aantal besmettingen. Zorginstellingen werden door COVID-19 geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, zoals de bezoekregeling en uitval van personeel. Tijdens deze telefonische quickscan werd onder andere gevraagd naar de situatie, de aanwezige PBM, de bezoekersregeling en welke behoefte er was op het gebied van ondersteuning door de GGD. Het doel van dit onderzoek was om de zorginstellingen bij een tweede golf beter te kunnen ondersteunen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek heeft de GGD haar dienstverlening aangepast en uitgebreid. Naast het verstrekken van protocollen, het verzorgen van webinars en adviezen op maat, is er een tweede Quickscan Infectiepreventie & Covid-19 ontwikkeld. 

Dit najaar is deze tweede quickscan bij vrijwel alle verpleeghuizen en woonzorgcentra in het verzorgingsgebied van de GGD Amsterdam uitgevoerd. Door de praktische insteek en de overzichtelijke rapportage (A3 formaat) is het voor een locatie in een oogopslag duidelijk hoe zij er voor staan. Dit biedt voor hen deels bevestiging dat zij goed bezig zijn en anderzijds duidelijkheid in de aandachtspunten. De volgende stap is om ook in de sectoren VGZ, GGZ, MO en Thuiszorg de locaties op deze manier te ondersteunen. Een deel van de VGZ- locaties is al bezocht en ook hier wordt deze vorm van ondersteuning zeer gewaardeerd. 

De quickscan is opgenomen in de webapplicatie Preventio en toegankelijk voor iedere GGD die hier een abonnement op heeft. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Femke Aanhane, team Hygiene GGD Amsterdam (mail: faanhane@ggd.amsterdam.nl – telefonisch: 06-20045930)

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op