Regiomiddag – CPE, wat doet de Regio ermee?!

Geplaatst op: 13 januari 2020

Op 19 december werd in Amsterdam de jaarlijkse regiomiddag voor verpleegkundigen infectieziektebestrijding gehouden. Dit jaar was het thema CPE wat doet de Regio ermee?! en werd georganiseerd door GGD Amsterdam in samenwerking met het RZN ABR NH-FL. Op een na, namen alle 25 verpleegkundigen werkzaam bij de afdelingen infectiebestrijding van de 6 GGD-en in de regio deel aan de bijscholing. Na een opfrislezing over antibioticaresistentie en de landelijke en regionale aanpak van antibioticaresistentie en een lezing over praktische infectiepreventie werden in interactieve sessies CPE casuïstiek behandeld. De casuïstiek was basis voor uitwisseling van ervaringen van de GGD-en met de meldingsplicht tot dan toe. Onder andere werd besproken welke informatie per CPE melding wordt uitgevraagd en in hoeverre de GGD een ondersteunende rol pakt bij het informeren over infectiepreventiemaatregelen bij overplaatsing van CPE dragers naar instellingen waar de ervaring met BRMO beperkt is. De middag werd positief geëvalueerd!

 

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op