Subsidie verkrijgbaar bij ABR zorgnetwerk

Geplaatst op: 3 juli 2019

Subsidie verkrijgbaar bij ABR-zorgnetwerken

In deze nieuwe fase bieden de ABR-zorgnetwerken aan zorgpartijen de mogelijkheid om met behulp van subsidie de band met het ABR zorgnetwerk te verstevigen en de vaardigheden van medewerkers op ABR-gebied te vergroten. Het ministerie heeft aangegeven dat een subsidieaanvraag betrekking moet hebben op een van onderstaande items:

a. Het uniformeren van metingen in hun organisatie en informatieaanleveringen;
b. Het delen van de aanpak bevordering infectiepreventie met het regionaal zorgnetwerk abr;
c. Het delen van informatie met actoren binnen het regionaal zorgnetwerk abr ( onder andere over dragerschap en resistentie);
d. Uitvoering geven aan transmurale werkafspraken binnen de regio;
e. Bij- en nascholingen intensiveren en toegankelijk maken voor het regionaal zorgnetwerk abr;
f. Het uitvoeren van audits binnen hun organisatie op kwaliteit van de intramurale infectiepreventie.

De ABR-zorgnetwerken werken aan aanvraagformulier en een kader waaraan aanvragen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Zodra deze gereed zijn zullen ze via een nieuwsbericht bekend worden gemaakt. Ga alvast eens na voor welke activiteiten op welke gebied subsidie aangevraagd zou kunnen worden. Dan kan na zomer de subsidieaanvraag vlot worden ingediend. Naar verwachting komen de ABR-zorgnetwerken ook met een aanbod van activiteiten waarvoor deze subsidie ingezet kan worden. Wordt vervolgd

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op