RCT-leden Noord Holland West

Agnes Prins


Huisarts
info@abrzorgnetwerknhfl.nl

Sinds oktober 2018 is Agnes betrokken bij het ABR-zorgnetwerk. Zij houdt zich bezig met het thema antibioticaresistentie onder de aandacht te brengen van huisartsen, het stimuleren van juist gebruik van antibiotica en het bevorderen van samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en specialisten.

Anke Swinkels


Deskundige infectiepreventie
info@abrzorgnetwerknhfl.nl

Vanuit de dagelijkse praktijk ben ik betrokken bij de advisering over infectiepreventie in onder andere zorginstellingen in de regio Kennemerland. Antibioticaresistentie raakt ons werkterrein en begint met een goede uitvoering van de basis hygiëne.

Karin von Eije


Arts microbioloog
info@abrzorgnetwerknhfl.nl

Omschrijving volgt.

Mandy van den Brink


Epidemioloog
info@abrzorgnetwerknhfl.nl

Als epidemioloog bij GGD Hollands Noorden ben ik betrokken bij praktijk- en beleidsgericht onderzoek, waaronder diverse projecten over infectieziekten. Ik draag graag bij aan het zorgnetwerk, o.a. door samen met de zorgpartners en het RIVM te kijken hoe we meer inzicht kunnen krijgen in risicofactoren en regionale trends in antibioticaresistentie.

Jeanette Ros


Sociaal geneeskundige
info@abrzorgnetwerknhfl.nl

Omschrijving volgt.

Neem contact met ons op

De regionale zorgnetwerken an­tibioticaresis­tentie Noord-Holland-West en Noord-Holland-Oost/Flevoland zijn verbonden aan Netwerk Acute Zorg Noordwest en Spoedzorgnet AMC.
De zorgnetwerken zijn bedoeld als samenwerkingsvormen voor alle organisaties en professionals in de betreffende regio die een rol spelen bij het terugdringen van de antibioticaresistentie.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met ons privacy statement