Infectiepreventie

Samen met de partners in het netwerk kijken we welke ondersteunende maatregelen op het terrein van infectiepreventie en infectiepreventie audits nodig zijn. Bekijk het activiteitenprogramma voor Infectiepreventie.

Deskundigen infectiepreventie uit de publieke gezondheidszorg, ziekenhuizen en commerciële organisaties werken (ook) in verpleeghuizen. De invulling van deze werkzaamheden varieert onderling. Het zorgnetwerk heeft onderzocht welke werkzaamheden deskundigen infectiepreventie verrichten. Zie ook de factsheet.

Richtlijnen voor (persoonlijke) hygiëne van het zorgpersoneel, regelmatige scholing, audits en acties op verbeterpunten zijn algemene infectiepreventiemaatregelen om de hygiëne op peil te houden.

Bekijk hier het Activiteitenoverzicht Thema 1 Infectiepreventie.

Neem contact met ons op

De regionale zorgnetwerken an­tibioticaresis­tentie Noord-Holland-West en Noord-Holland-Oost/Flevoland zijn verbonden aan Netwerk Acute Zorg Noordwest en Spoedzorgnet AMC.
De zorgnetwerken zijn bedoeld als samenwerkingsvormen voor alle organisaties en professionals in de betreffende regio die een rol spelen bij het terugdringen van de antibioticaresistentie.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met ons privacy statement