Infectiepreventie

Samen met de partners in het netwerk kijken we welke ondersteunende maatregelen op het terrein van infectiepreventie en infectiepreventie audits nodig zijn.

Deskundigen infectiepreventie uit de publieke gezondheidszorg, ziekenhuizen en commerciële organisaties werken (ook) in verpleeghuizen. De invulling van deze werkzaamheden varieert onderling. Het zorgnetwerk heeft onderzocht welke werkzaamheden deskundigen infectiepreventie verrichten. Zie ook de factsheet.

Richtlijnen voor (persoonlijke) hygiëne van het zorgpersoneel, regelmatige scholing, audits en acties op verbeterpunten zijn algemene infectiepreventiemaatregelen om de hygiëne op peil te houden.

Ook hebben wij een stimuleringsfonds beschikbaar op dit gebied, meer weten of je aanmelden? Bekijk dan deze pagina.

Neem contact met ons op

Blijf op de hoogte