Informeren en kennisuitwisseling

De ABR zorgnetwerken in Noord Holland- West en Noord Holland-Oost/Flevoland hebben als doel om de zorg up-to-date te houden en kennis te delen op het vlak van antibioticaresistentie. Wilt u meer weten over onze activiteiten en plannen op het gebied van kennis- en informatie-uitwisseling? Bekijk het activiteitenprogramma voor Informeren en Kennisuitwisseling.

Het zorgnetwerk voert deze taak uit door na te gaan aan welke deskundigheidsbevordering er behoefte is, door een overzicht te maken van cursussen en bijeenkomsten die kunnen helpen bij het vergroten van de kennis en vaardigheden op ABR-gebied en door het verspreiden van kennis: kennis over o.a. bijzonder resistente micro-organismen, infectiepreventie, hygiëne en juist gebruik van antibiotica via de website.

Ook organiseren wij thematische bijeenkomsten, bij voorkeur in samenwerking met landelijke en/of regionale zorgpartijen. Mocht u behoefte hebben aan een cursus op ABR-gebied, of beschikt u over een eigen cursus of e-learning, laat het ons weten via  info@abrzorgnetwerknhfl.nl over vermelding van ‘deskundigheidsbevordering’.

Bekijk hier het Activiteitenoverzicht voor Informeren en Kennisuitwisseling.

 

 

Neem contact met ons op

Blijf op de hoogte