Transmurale werkafspraken

We werken aan transmurale werkafspraken in de regio die gaan over wederzijds informeren over dragerschap van BRMO bij patiënten en cliënten die worden overgeplaatst van de ene zorginstelling of -setting naar de andere.

Binnen het huidige zorgstelsel is sprake van intensief patiëntenverkeer. Het komt regelmatig voor dat een persoon die drager is van een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO), overgeplaatst wordt naar een andere zorginstelling of naar huis met thuiszorg. Wanneer de zorgverlener en persoon met BRMO niet tijdig geïnformeerd worden over dit dragerschap dan bestaat het risico dat niet tijdig de juiste preventieve maatregelen genomen kunnen worden, waardoor BRMO zich gemakkelijk kan verspreiden.

Eén van de doelstellingen van het ABR-zorgnetwerk Noord Holland Flevoland is om samen met de keten van zorgaanbieders in de regio de verspreiding van BRMO binnen de regio tegen te gaan. Daarom werken we aan transmurale werkafspraken in de regio, die gaan over het wederzijds informeren over het dragerschap van BRMO bij patiënten en cliënten die worden overgeplaatst van de ene zorginstelling of -setting naar de andere.

De RCT’s in Noord-Holland en Flevoland maken gebruik van het Concept Transmurale werkafspraken dat is opgesteld door het RZN ABR Utrecht. Implementatie is lastig. Hierbij stuit men op de volgende uitdagingen:

  • Het hanteren van verschillende termen voor de aanduiding van dezelfde resistente bacteriën door verschillende zorginstellingen of zorgverleners in communicatie naar patiënt en/of zorgverlener.
  • Trage of onvolledige overdracht van informatie van de ene zorgverlener naar de andere.
  • Onduidelijkheid over de te nemen maatregelen naar aanleiding van een labuitslag.
  • Gebrekkige beschikbaarheid en vindbaarheid van informatie over dragerschap.
  • Onduidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden van zorgprofessionals met name in gemengde woonzorgvormen.

Als je een bijdrage wil leveren aan dit onderwerp of als je vragen hebt, stuur ons een mail onder vermelding van transmurale werkafspraken’.

Neem contact met ons op

De regionale zorgnetwerken an­tibioticaresis­tentie Noord-Holland-West en Noord-Holland-Oost/Flevoland zijn verbonden aan Netwerk Acute Zorg Noordwest en Spoedzorgnet AMC.
De zorgnetwerken zijn bedoeld als samenwerkingsvormen voor alle organisaties en professionals in de betreffende regio die een rol spelen bij het terugdringen van de antibioticaresistentie.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met ons privacy statement