Vacature huisarts voor RCT (8-16 uur)

Geplaatst op: 4 juli 2022

Vacature huisarts voor antibioticaresistentiezorgnetwerken Noord-Holland en Flevoland (8-16 uur)

De Minister van Volksgezondheid heeft in 2016 het initiatief genomen tot een landelijk actieplan antibioticaresistentie (ABR). Voor de uitvoering ervan heeft de VWS-minister in het vorige kabinet de opdracht gegeven om landelijk tien regionale zorgnetwerken te ontwikkelen. In de provincies Noord-Holland en Flevoland gaat het om twee zorgnetwerken, die nauw samenwerken: Noord-Holland West en Noord-Holland Oost/Flevoland.  Voor deze ABR- zorgnetwerken zijn we op zoek naar een huisarts die 8-16 uur per week beschikbaar is voor van de opbouw van het ABR-zorgnetwerk (www.abrzorgnetwerknhfl.nl). De beoogde start is z.s.m.

Wat ga je doen?
Als huisarts ben je lid van het regionale coördinatieteam (RCT) van het ABR-zorgnetwerk. Het RCT werkt nauw samen met het netwerkbureau aan de totstandkoming van samenwerkingsverbanden in de regio tussen zorgpartners, gericht op de preventie en het terugdringen van ABR. Het regionale coördinatieteam initieert, informeert, coördineert, ondersteunt, adviseert en stemt af met (zorg)partijen, zowel binnen als buitende regio. Het RCT is samen met het netwerkbureau (mede)verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het activiteitenprogramma. De huisarts zoekt met name contact met de huisartsen in de regio. De huisarts draagt bij aan onder meer:

  • Het op actieve wijze betrekken van huisartsen bij het ABR-zorgnetwerk;
  • Het inventariseren van de huidige samenwerkingsstructuren en overlegfrequenties bij huisartsen;
  • Het inventariseren van wensen en behoeften voor wat betreft scholing en samenwerking bij huisartsen;
  • Het stimuleren van juist gebruik antibiotica door middel van DTO’s/FTO’s bij huisartsen;
  • Het stimuleren van transmurale werkafspraken tussen huisartsen, VVT en ziekenhuizen;
  • Het organiseren van en aanwezig zijn op bijeenkomsten en nascholingen (voor huisartsen).

Wat verwachten wij van jou?
Voor deze functie hoef je geen ABR-inhoudsdeskundige te zijn. Enige affiniteit met het onderwerp wordt gewaardeerd.  Wij zijn opzoek naar een huisarts met de volgende competenties:

  • Organisatorisch sterk en in staat om te verbinden, een netwerker;
  • In staat om mensen te motiveren;
  • Proactieve houding en goed in staat oplossingsgericht te denken;
  • Beschikt over bestuurlijke sensitiviteit.

Wat is het aanbod?
Je wordt aangesteld als huisarts bij het RCT, vooralsnog tot 1 mei 2023. Bij voorkeur wordt gewerkt met detachering vanuit de werkgever of met een ZZP-overeenkomst.

Meer weten?
Als je aanvullende vragen hebt of je belangstelling kenbaar wilt maken kan je mailen naar Hanne van Lier, huisarts en RCT-lid, abr.vanlier@gmail.com of naar Ad Olijhoek, netwerkcoördinator van de ABR-zorgnetwerken Noord-Holland/Flevoland, aolyhoek@ggdhn.nl.

Interesse?  
Stuur je motivatiebrief met CV naar aolyhoek@ggdhn.nl.

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op