Webinar ‘BRMO in de eerste lijn’ op 4 juni a.s.

Gratis Webinar ‘BRMO in de eerste lijn’ op donderdag 4 juni van 20:00 tot 21:00

Hoewel Nederlandse huisartsen terughoudend zijn met het voorschrijven van antibiotica, neemt de incidentie van antibioticaresistentie ook in ons land toe. De NHG-Standaarden houden rekening met het voorkomen van antibioticaresistentie, bijvoorbeeld bij de keuze van empirische behandeling en door bij bepaalde infecties een kweek te adviseren. Er was echter nog geen specifieke richtlijn voor huisartsen die aangeeft wat zij het beste kunnen doen bij een infectie met of dragerschap van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). In het artikel ‘BRMO in de eerste lijn’ in Huisarts en Wetenschap (augustus 2019) is op een rij gezet wat de huisarts moet weten en doen bij patiënten met BRMO. 

Twee van de auteurs van dit artikel, Tamara Platteel en Bent Postma, zullen de inhoud bespreken in een gratis Webinar op donderdag 4 juni 2020 van 20:00 tot 21:00. 

Er zal deze avond ingegaan worden op BRMO en de gevaren, kans op transmissie en infectiepreventie, het melden bij de GGD, MRSA-eradicatie, en overdracht en registratie in het patiëntendossier.

Accreditatie 1 punt voor huisartsen. (ABC1)

Wij hopen u 4 juni te mogen verwelkomen!

Aanmeldformulier

Blijf op de hoogte