Zorgkaart – Algemeen

Samenwerking tussen zorgorganisaties en professionals in de eerste lijn, tweede lijn, langdurige zorg en publieke gezondheid in de regio is van essentieel belang in de aanpak van antibioticaresistentie. Het kan bijvoorbeeld gaan om het uitwisselen van good practices, het maken van transmurale werkafspraken, gezamenlijk organiseren van scholing of het leren van elkaars ervaringen bij de bestrijding van een uitbraak. Maar welke zorgorganisaties zijn er in Noord-Holland West en Noord-Holland Oost/Flevoland? De zorgkaart geeft hierin inzicht, maar verandert ook continue en is nog niet compleet. We horen het daarom graag als u aanvullingen of suggesties voor verbeteringen hebt! Mail ons dan onder vermelding van ‘zorgkaart’.

Blijf op de hoogte