Zorgnetwerken An­tibioticaresis­tentie Noord-Holland en Flevoland

SAMEN TEGEN ANTIBIOTICARESISTENTIE! 

Resistentie tegen antibiotica is een toenemend probleem met grote gevolgen voor de volksgezondheid. We kunnen schade en sterfte door infecties en resistente bacteriën vermijden. Daar maken de Zorgnetwerken Antibioticaresistentie Noord-Holland West en Noord-Holland Oost/Flevoland zich sterk voor. Ons doel is om samen antibioticaresistentie te voorkomen en te bestrijden. Op deze website leest u hoe wij dat doen.

Helpt u mee?

Neem contact met ons op

Click to access the login or register cheese