Missie en strategie

Samen werken aan de aanpak van AMR in de regio

Antimicrobiële resistentie (AMR) is een bedreiging voor de volksgezondheid, zowel in binnen- als buitenland. Hierdoor kunnen sommige bacteriële infecties, schimmels of parasieten minder goed of niet meer behandeld worden. Mensen met een kwetsbare gezondheid lopen een groter risico op het ontwikkelen van infectie na besmetting met een resistente bacterie, bijvoorbeeld tijdens een opname in het ziekenhuis. Omdat patiënten zich vooral regionaal bewegen tussen zorgorganisaties, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg en huisartsenpraktijken, kunnen resistente bacteriën zich makkelijk verspreiden tussen organisaties.

Onze missie

Wij willen vermijdbare schade aan en sterfte van patiënten door infecties met resistente microben in Noord-Holland en Flevoland zoveel mogelijk voorkomen. Wij zetten ons in om de aandacht voor en kennis over antimicrobiële resistentie (AMR) en infectiepreventie te vergroten. Dit doen we door het delen van kennis en het verbinden van zorg professionals. Door meer inzicht te creëren in AMR stimuleren en activeren we zorgprofessionals, met als doel de aanpak van AMR structureel in te bedden in de praktijk.

Strategie 2024 – 2027

Van ABR naar AMR *

De subsidieperiode voor de ABR zorgnetwerken is met 4 jaar verlengd. De pijlers blijven gelijk – surveillance, infectiepreventie en juist gebruik – maar van antibioticaresistentie (ABR) wordt het aandachtsgebied verbreed naar antimicrobiële resistentie (AMR).

Waar ABR zich alleen richt op bacteriën, is AMR veelomvattender. Naast bacteriën vallen hieronder ook virussen, parasieten en schimmels. Want ook deze kunnen resistent worden. Om de resistentie van al deze ziekteverwekkers te omvatten, gebruiken we de term antimicrobiële resistentie.

Wil je meer weten over de gekozen strategie en onze strategische doelen? Lees dan ons Strategisch plan voor 2024-2027. Hoe we hier invulling aan geven in 2024 lees je in het Operationele Jaarplan.

Meer weten over ons zorgnetwerk? Bekijk de Infographics voor onze regio’s Noord-Holland West en Noord-Holland Oost en Flevoland.

* In het eerste kwartaal van 2024 gaan we over van ABR naar AMR in al onze uitingen.

Neem contact met ons op