Nascholingen

Algemene nascholingen

 • Antibioticaresistentie
  Public Health Professionals | E-learning | NSPOH | Gratis | Klik hier
 • Hygiënisch werken in de praktijk
  Alle zorgmedewerkers | E-learning | GGD Amsterdam | Gratis | Klik hier
 • Hygiënisch werken
  Zorgverleners die individueel of in een team zorg bieden | E-learning | SBD |€27,50 | Klik hier
 • Infectiepreventie
  Zorgprofessionals | E-learning | Free-learning, Alliade Zorggroep | Gratis | Klik hier

Gehandicaptenzorg

Medicijngroepen gehandicaptenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Agogisch en maatschappelijk medewerkers, Begeleiders, Verpleegkundigen, Verzorgenden | E-learning | IVM | Prijs: € 25,95 | Klik hier

 • Hygiëne
  Iedereen in de gehandicaptenzorg | Themapagina | Kennisplein Gehandicaptensector | Gratis | Klik hier
 • Hygiënisch werken met of zonder beperkingen – Moeilijkheden en mogelijkheden van hygiëne in de gehandicaptenzorg
  Verzorgend en verplegend personeel, bestuurders, begeleiders en mantelzorgers in de gehandicaptenzorg | Webinar | Infectiepreventieweek | Gratis | Klik hier 

Huisartsenzorg

 • Antibiotica-allergie
  Apothekersassistenten, Doktersassistenten, Praktijkondersteuners, Praktijkverpleegkundigen | E-learning | IVM | Gratis | Klik hier
 • Antibiotica-allergie of toch niet?
  Huisartsen | Webinar | Rezisto | Gratis | Klik hier
 • Antibiotica-allergie onderzoek in de huisartsenpraktijk
  Huisartsen(praktijk) | Webinar | ABR Zorgnetwerk Holland West | Gratis | Klik hier
 • Antibiotica-allergie in de dagelijkse praktijk
  Apotheker, Huisarts, Medisch specialist, Physician assistant, Specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist | E-learning | ABR Zorgnetwerk Holland West | €45,- | Klik hier
 • Antibioticagebruik bij kinderen
  Huisartsen | Webinar | GAIN | Gratis | Klik hier
 • Antibioticacursus in de eerste lijn
  Huisartsen, Specialisten Ouderengeneeskunde |2-daagse cursus| Mijs Instituut| €725| Klik hier
 • Doelmatig antibioticagebruik in de eerste lijn
  Apothekers en huisartsen | E-learning | IVM | Gratis | Klik hier
 • Cultuursensitief communiceren met migranten, met focus op antibiotica
  Huisartsen | E-learning | Pharos | Gratis | Klik hier
 • Antibioticaresistentie in de eerste lijn
  Huisartsen | Webinar | Rezisto | Gratis | Klik hier
 • Antibioticaresistentie
  Huisartsen, AMG, Arbo artsen, leden V&VN | E-learning| NSPOH| Gratis | Klik hier
 • Antibioticaresistentie, SOA, TBC en BRMO
  Huisartsen | E-learning | IVM/GGD Amsterdam | Klik hier
 • Vermijdbare zorginfecties in de huisartsenpraktijk
  Aios, Hid(ha), Praktijkhouder, Waarnemer | E-learning | LHV Academie | Gratis voor leden, prijs niet leden € 75,- | Klik hier
 • Urineweginfecties, antibioticaresistentie en bijzonder resistente micro-organismen
  Huisartsen | E-learning | NHG | Gratis voor leden, prijs niet leden € 21,- | Klik hier
 • Diagnostiek urineweginfecties
  Doktersassistenten, Praktijkondersteuners, Verpleegkundigen | E-learning | IVM | Gratis | Klik hier
 • Kinderen met Koorts
  Apothekers en doktersassistenten | E-learning | IVM | Gratis | Klik hier
 • Luchtweginfecties
  Huisartsen | E-learning | Mijs Instituut | €75,- | Klik hier

 • ABR Late Night-Infectiepreventie in je praktijk – Overdreven regels of toch van meerwaarde?
  Huisartsen, doktersassistenten, verloskundigen en deskundigen infectiepreventie | Webinar | Infectiepreventieweek | Gratis | Klik hier

 • Traumatische wonden en Infectiepreventie
  Huisartsen | E-learning | NHG | €40,- | Klik hier

Thuiszorg

 • BRMO in de Thuiszorg
  Thuiszorgmedewerkers | E-learning | Free-learning | Prijs 4 euro administratiekosten | Klik hier
 • Antibioticaresistentie
  Begeleiders, Doktersassistenten, Verpleegkundigen, Verzorgenden, Wijkverpleegkundigen | E-learning | IVM | Gratis | Klik hier
 • Scholing over infectiepreventie
  Verplegenden, Verzorgenden en Wijkverpleging | Overzicht van nascholingen | Zorg voor Beter | Gratis | Klik hier
 • Themapagina Infectiepreventie
  Verpleegkundigen, Verzorgenden en Verpleegkundig Specialisten | Themapagina | V&VN | Gratis | Klik hier
 • Handhygiëne in de Thuiszorg
  Thuiszorgmedewerkers | E-learning | Free-learning (GAIN, IP en ABR Zorgnetwerk Zuid West Nederland) | Gratis | Klik hier

Verpleeg- en verzorgingshuizen

Thuiszorgbijeenkomst Infectiepreventie
 • Antibiotica-allergie in de dagelijkse praktijk
  Apotheker, Huisarts, Medisch specialist, Physician assistant, Specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist | E-learning | ABR Zorgnetwerk Holland West | €45,- | Klik hier
 • Medicijngroepen ouderenzorg – Lichamelijke aandoeningen
  Verpleegkundigen, Verzorgenden | E-learning | IVM | Prijs: € 25,95 (vrij van BTW) | Klik hier
 • Rationeel antibioticagebruik in verpleeghuizen
  Specialisten Ouderengeneeskunde | E-learning | IVM | Gratis | Klik hier
 • Antibioticaresistentie
  Begeleiders, Doktersassistenten, Verpleegkundigen, Verzorgenden, Wijkverpleegkundigen | E-learning | IVM | Gratis | Klik hier
 • Urineweginfecties en Lage Luchtweginfecties
  Verpleegkundig specialisten / Specialisten Ouderengeneeskunde | E-learning | Verenso | Gratis | Klik hier
 • Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen
  Verpleegkundigen en Verzorgenden | Video | UNO Amsterdam | Gratis | Klik hier
 • Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen
  Verpleegkundigen en Verzorgenden | Zakkaartje | UNO Amsterdam | Gratis | Klik hier
 • Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen
  Artsen | Scholing | UNO Amsterdam | Gratis | Klik hier
 • Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen
  Artsen | Zakkaartje | UNO Amsterdam | Gratis | Klik hier
 • Scholing over infectiepreventie
  Verplegenden, Verzorgenden en Wijkverpleging | Overzicht van nascholingen| Zorg voor Beter | Gratis | Klik hier
 • Themapagina Infectiepreventie
  Verpleegkundigen, Verzorgenden en Verpleegkundig Specialisten | Themapagina | V&VN | Gratis | Klik hier

Ziekenhuizen

 • Antibiotica-allergie in de dagelijkse praktijk
  Apotheker, Huisarts, Medisch specialist, Physician assistant, Specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist | E-learning | ABR Zorgnetwerk Holland West | €45,- | Klik hier
 • Antibiotica-allergie, de allergie die vaak geen allergie is
  Medisch Specialisten | Webinar | ABR Zorgnetwerk NH-FL | Gratis | Klik hier
 • Themapagina Infectiepreventie
  Verpleegkundigen, Verzorgenden en Verpleegkundig Specialisten | Themapagina | V&VN | Gratis | Klik hier

Neem contact met ons op