Zorgnetwerken An­tibioticaresis­tentie Noord-Holland West en Noord-Holland Oost/Flevoland

SAMEN TEGEN ANTIBIOTICARESISTENTIE! 

Resistentie tegen antibiotica is een toenemend probleem met grote gevolgen voor de volksgezondheid. We kunnen schade en sterfte door infecties en resistente bacteriën vermijden. Daar maken de Zorgnetwerken Antibioticaresistentie Noord-Holland West en Noord-Holland Oost/Flevoland zich sterk voor. Ons doel is om tezamen met onder andere de eerste- en tweedelijnszorg, laboratoria, apotheken, thuiszorg en het publieke domein antibioticaresistentie te voorkomen en te bestrijden. Op deze website leest u hoe wij dat doen. Helpt u mee?

Jessica Edwards van Muijen, specialist ouderengeneeskunde en lid van het Regionaal Coördinatieteam:
“Er is in de sector verpleeghuizen nog veel te winnen. Door beter samen te werken via een netwerk kan vooral de overdracht verbeteren en kunnen we leren van elkaar.”

Thema's

Antibiotica Stewardship – juist gebruik antibiotica JGAB

Antibiotica Stewardship betekent hier het stimuleren van juist gebruik van antibiotica (jgab).

Lees verder

Des­kundig­heidsbevor­dering

Het zorgnetwerk heeft als taak het verzorgen, stimuleren en ondersteunen van kennisdeling en deskundigheidsbevordering over infectiepreventie en antibioticaresistentie aan instellingen en professionals werkzaam in de extramurale en intramurale zorg.

Lees verder

Infectiepreventie: audits en maatregelen

Eén van de speerpunten van de Zorgnetwerken antibioticaresistentie (ABR) in Noord-Holland en Flevoland is infectiepreventie in verpleeghuizen. Deskundigen infectiepreventie (DI) spelen hierbij een belangrijke rol.

Lees verder

Regionale projecten

In deze nieuwe fase (1 mei 2019 – 1 mei 2021) bieden de ABR-zorgnetwerken aan zorgpartijen de mogelijkheid om met behulp van subsidie de band met het ABR zorgnetwerk te verstevigen en de vaardigheden van medewerkers op ABR-gebied te vergroten.

 

Lees verder

Regionaal risicoprofiel

We brengen in onze regio de risico’s in kaart op het gebied van ABR, zodat we kunnen bepalen welke maatregelen en welk beleid voor onze regio belangrijk zijn.

Lees verder

Surveillance – toezicht houden

Toezicht houden door systematische gegevensverzameling. In Nederland wordt met informatie uit verschillende digitale informatiesystemen zicht gehouden op de aanwezigheid en ontwikkeling van infectieziekten en bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).

Lees verder

Transmurale werkafspraken

We werken in de regio aan transmurale afspraken over wederzijds informeren bij het overplaatsen van personen met een BRMO (naar een andere zorgverlener).

Lees verder

Neem contact met ons op

De regionale zorgnetwerken an­tibioticaresis­tentie Noord-Holland-West en Noord-Holland-Oost/Flevoland zijn verbonden aan Netwerk Acute Zorg Noordwest en Spoedzorgnet AMC.
De zorgnetwerken zijn bedoeld als samenwerkingsvormen voor alle organisaties en professionals in de betreffende regio die een rol spelen bij het terugdringen van de antibioticaresistentie.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met ons privacy statement