Regionaal Zorgnetwerk An­tibioticaresis­tentie
Noord-Holland | Flevoland

Verbinden door kennis en kunde 

Resistentie tegen antibiotica is een toenemend probleem met grote gevolgen voor de volksgezondheid. We kunnen schade en sterfte door infecties en resistente bacteriën vermijden. Daar maakt het Zorgnetwerk Antibioticaresistentie NH-FL zich sterk voor. Wij zetten ons in om de aandacht voor en kennis over antibioticaresistentie en infectiepreventie te vergroten. Ons doel is om samen antibioticaresistentie te voorkomen en te bestrijden. Op deze website lees je hoe wij dat doen.

Neem contact met ons op