Zorgnetwerk antimicrobiële resistentie Noord-Holland | Flevoland

Verbinden door kennis en kunde 

Resistentie tegen antimicrobiële middelen is een toenemend probleem met grote gevolgen voor de volksgezondheid. We kunnen schade en sterfte door infecties en resistente bacteriën vermijden. Daar maakt het Zorgnetwerk Antimicrobiële Resistentie NH-FL zich sterk voor. Wij zetten ons in om de aandacht voor en kennis over antimicrobiële resistentie en infectiepreventie te vergroten. Ons doel is om samen antimicrobiële resistentie te voorkomen en te bestrijden. Op deze website lees je hoe wij dat doen.

Neem contact met ons op