GGD Amsterdam organiseert gratis Webinar - Influenza op16 november
vacatures
Vacature voor Arts Verstandelijk Gehandicapten (8-16u per week)
previous arrow
next arrow

Zorgnetwerken An­tibioticaresis­tentie Noord-Holland West en Noord-Holland Oost/Flevoland

SAMEN TEGEN ANTIBIOTICARESISTENTIE! 

Resistentie tegen antibiotica is een toenemend probleem met grote gevolgen voor de volksgezondheid. We kunnen schade en sterfte door infecties en resistente bacteriën vermijden. Daar maken de Zorgnetwerken Antibioticaresistentie Noord-Holland West en Noord-Holland Oost/Flevoland zich sterk voor. Ons doel is om tezamen met onder andere de eerste- en tweedelijnszorg, laboratoria, apotheken, thuiszorg en het publieke domein antibioticaresistentie te voorkomen en te bestrijden. Op deze website leest u hoe wij dat doen. Helpt u mee?

Jessica Edwards van Muijen, specialist ouderengeneeskunde en lid van het Regionaal Coördinatieteam:
“Er is in de sector verpleeghuizen nog veel te winnen. Door beter samen te werken via een netwerk kan vooral de overdracht verbeteren en kunnen we leren van elkaar.”

Thema's

Infectiepreventie

Samen met de partners in het netwerk kijken we welke ondersteunende maatregelen op het terrein van infectiepreventie en infectiepreventie audits nodig zijn. Bekijk het activiteitenprogramma voor Infectiepreventie.

Lees verder

Surveillance

Toezicht houden door systematische gegevensverzameling. In Nederland wordt met informatie uit verschillende digitale informatiesystemen zicht gehouden op de aanwezigheid en ontwikkeling van infectieziekten en bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Wilt u meer weten over onze activiteiten en plannen op het gebied van Surveillance? Bekijk het activiteitenprogramma voor Surveillance.

Lees verder

Transmurale werkafspraken

We werken aan transmurale werkafspraken in de regio die gaan over wederzijds informeren over dragerschap van BRMO bij patiënten en cliënten die worden overgeplaatst van de ene zorginstelling of -setting naar de andere. Wilt u meer weten over onze activiteiten en plannen op het gebied van transmurale werkafspraken? Bekijk het activiteitenprogramma voor Transmurale Werkafspraken.

Lees verder

Antibiotica Stewardship

Bij Antibiotica Stewardship – juist gebruik antibiotica (jgab) – draait het onder andere om passende microbiologische diagnostiek, tijdige en juiste behandeling van een infectie en evaluaties van de klinische resultaten. Wilt u meer weten over onze activiteiten en plannen op het gebied van Antibiotica Stewardship? Bekijk het activiteitenprogramma Antibiotica Stewardship.

Lees verder

Informeren en kennisuitwisseling

De ABR zorgnetwerken in Noord Holland- West en Noord Holland-Oost/Flevoland hebben als doel om de zorg up-to-date te houden en kennis te delen op het vlak van antibioticaresistentie. Wilt u meer weten over onze activiteiten en plannen op het gebied van kennis- en informatie-uitwisseling? Bekijk het activiteitenprogramma voor Informeren en Kennisuitwisseling.

Lees verder

Ontwikkeling RZN ABR

Verbetering van de organisatieopzet en organisatiewerkwijze: op basis van voortschrijdend inzicht aanpassen van (werkwijze van) de stuurgroep, de RCT’s en het coördinatiebureau, ter bevordering van de samenwerking en verbetering van de werkprocessen. Bekijk het activiteitenprogramma voor Ontwikkeling RZN ABR.

Lees verder

Regionaal risicoprofiel

Wat is de omvang van antibioticaresistentie in Noord-Holland en Flevoland? Welke maatregelen treffen zorginstellingen om antibioticaresistentie tegen te gaan? Informatie hierover vindt u in onze regionale rapportages.

Lees verder

Blijf op de hoogte