Gehandicaptenzorg

Richtlijnen voorschrijven antibiotica (voor voorschrijvers)

De Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) heeft landelijke richtlijnen voor antibiotica geformuleerd. Deze dienen als basis bij het opstellen van lokale en regionale antibiotica formularia en zijn gericht op de volwassen patiënt.

Wat doe ik als een patiënt BRMO-drager is?

Als een patiënt een BRMO-drager is zijn er in ieder geval drie stappen die je moet nemen:

1. Extra hygiënemaatregelen
Om verspreiding te voorkomen, is het belangrijk dat je extra hygiëne maatregelen neemt. Informeer binnen je organisatie of hier afspraken voor zijn gemaakt. Mocht dit niet zo zijn dan is het advies de landelijke richtlijnen voor BRMO-besmettingen van het RIVM te raadplegen. Daar staan ook de te nemen maatregelen in beschreven.

2. De patiënt informeren 
Als BRMO-dragerschap ontdekt is, moet de cliënt geïnformeerd worden. De GGD kan hierbij helpen. Geef de cliënt(en) en hun bezoekers ook uitleg over de extra hygiënemaatregelen en het belang van goede handhygiëne.

3. Andere zorgverleners informeren bij overdracht 
Informeer andere zorgprofessionals bij behandeling of externe overplaatsing dat de cliënt drager is van een BRMO-bacterie. Het is belangrijk dat alle betrokken zorgverleners hiervan op de hoogte zijn. Zij kunnen dan gepaste hygiënemaatregelen nemen.

Nascholingen

Een overzicht van bij ons bekende nascholingen vind je onder ons aanbod

Daarnaast organiseren we regelmatig inspiratiebijeenkomsten en webinars rondom infectiepreventie en antibioticaresistentie. Bekijk de agenda en meld je aan.

Infectiepreventie richtlijnen en protocollen

Voor de meest recente richtlijnen voor basishygiëne en infectiepreventie kun je terecht bij het RIVM. Check daarvoor Hygiënerichtlijn voor instellingen voor volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of de Hygiënerichtlijn voor instellingen voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Op Publiek ZIPnet vind je voorbeelden van protocollen, checklists en beleidsdocumenten. Deze zijn gebaseerd op de landelijk richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie. Naast algemene hygiëneprotocollen biedt Publiek ZIPnet praktische informatie over hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën.

Op ZorgvoorBeter vind je handig informatiemateriaal, posters en protocollen voor Covid-19.

Neem contact met ons op