Huisartsen

Richtlijnen voorschrijven

In de NHG standaarden wordt advies gegeven met betrekking tot het voorschrijven van antibiotica voor diverse infecties. 

Wat doe ik als een patiënt BRMO drager is?

Bij BRMO dragerschap is het advies de stappen te volgen in de infographic hieronder.

Als je vragen hebt neem dan contact op met de GGD. Zie voor meer informatie dit artikel.

Infectiepreventie binnen de huisartsenpraktijk – praktische informatie

Op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) vind je richtlijnen voor infectiepreventie in de huisartsenpraktijk. De belangrijkste punten staan samengevat in de Praktijkorganisatierichtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk.

Ook zijn er praktijkkaarten beschikbaar:

Op de website Publiek ZIPnet vind je meer informatie en voorbeelden van protocollen, checklists en beleidsdocumenten. Deze zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen Werkgroep Infectiepreventie. Op PubliekZIPnet kun je ook praktische informatie over hygiëne maatregelen vinden.

Diagnostisch Toets Overleg (DTO) Antibioticaresistentie

Veel laboratoria bieden DTO’s aan over antibioticaresistentie op basis van ingestuurde kweken. Tijdens een bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op dit gebied, is er ruimte voor discussie over relevante richtlijnen en wordt bovendien uw eigen aanvraaggedrag gespiegeld. Op die manier wordt u geholpen om zowel over- als onderdiagnostiek te vermijden.

Contacteer de medisch microbioloog van het laboratorium waar uw praktijk mee verbonden is.

Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) 'Juist gebruik antibiotica in de eerste lijn'

Samen met het RIVM heeft het zorgnetwerk een FTO ontwikkeld waarbij de deelnemende huisartsen, naast algemene informatie over antibioticaresistentie, spiegelinformatie over hun voorschriften krijgen die wordt vergeleken met de NHG richtlijnen. Zo wordt bij enkele veel voorkomende infecties het voorschrijfgedrag en het percentage voorgeschreven eerste en tweede keus middelen besproken en worden deze onderling en met de landelijke benchmarkwaarden vergeleken. Er zijn geen voorbereidingen nodig vanuit de praktijken of apothekers, behalve het geven van toestemming voor data extractie uit het HIS. De data extractie wordt uitgevoerd door Vipcalculus of Stizon, afhankelijk waar de praktijk bij aangesloten is. Het aanvragen van dit FTO kan via het ABR zorgnetwerk: info@abrzorgnetwerknhfl.nl

Overige FTO's

Blijf op de hoogte