Huisartsenzorg

Boekje 'Mijn Kind heeft Koorts'

Patiëntenvoorlichting is een van de belangrijkste taken van de huisarts. Daarom is er vanuit de Universiteit Maastricht een boekje gemaakt over wat te doen als een kind koorts heeft. Dit boekje kan gebruikt worden in de voorlichting voor (nieuwe) ouders. 

Geïnteresseerd? Bekijk en download het boekje hier

Richtlijnen

Er zijn verschillende richtlijnen die interessant zijn voor het voorschrijven van antibiotica of het behandelen van een patiënt met een resistent micro-organisme. Hieronder een aantal belangrijke richtlijnen:

Wat doe ik als een patiënt BRMO drager is?

Er zijn steeds meer mensen drager van een BRMO. De NHG-standaarden houden rekening met het voorkomen van antibiotica-resistentie, maar er is (nog) geen specifieke richtlijn voor huisartsen die aangeeft wat je het beste kunt doen bij een infectie met of dragerschap van een BRMO. Hieronder zetten we de belangrijkste adviezen op een rij (bron).

  1. Noteer in het HIS. Gebruik hiervoor de ICPC-code A99.02 en voeg een probleemstatus toe 
  2. Informeer je patiënt. Maatregelen zijn in de thuissituatie niet nodig. In andere settings kunnen wel maatregelen gelden. Het is belangrijk dat patiënt zijn BRMO-dragerschap communiceert aan zorgverleners 
  3. Overweeg eradicatie bij MRSA-dragers. Vooral bij risico op infecties, als patiënt of huisgenoot in de gezondheidszorg werkt of als patiënt in een zorginstelling onder behandeling is. Eradicatie is minder zinvol als de kans op herbesmetting groot is 
  4. Kweek laagdrempelig bij een infectie. Soms is het nodig het antibioticabeleid hierop aan te passen 
  5. Overweeg preventieve maatregelen. Neem maatregelen bij potentieel contact met bloed of ander lichaamsvocht, slijmvliezen, niet-intacte huid of materialen die mogelijk besmet zijn. Kies afhankelijk van de situatie welke beschermingsmaatregelen nodig zijn 
  6. Vervolg dragerschap. Overweeg kweken af te nemen na 1 jaar, bij voorkeur in overleg met een arts-microbioloog 

Als je vragen hebt neem dan contact op met de GGD in jouw gebied. Zie voor meer informatie dit artikel.

Infectiepreventie binnen de huisartsenpraktijk – praktische informatie

Op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) vind je richtlijnen voor infectiepreventie in de huisartsenpraktijk. De belangrijkste punten staan samengevat in de Praktijkorganisatierichtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk.

Ook zijn er praktijkkaarten beschikbaar:

Op de website Publiek ZIPnet vind je meer informatie en voorbeelden van protocollen, checklists en beleidsdocumenten. Deze zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen Werkgroep Infectiepreventie. Op PubliekZIPnet kun je ook praktische informatie over hygiëne maatregelen vinden.

Het RIVM heeft ook advies gegeven over werkzaamheden van huisartsen en medewerkers in de huisartsenpraktijk met een infectie of dragerschap van MRSA. Deze richtlijn is hier te lezen.

Diagnostisch Toets Overleg (DTO) Antibioticaresistentie

Veel laboratoria bieden DTO’s aan over antibioticaresistentie op basis van ingestuurde kweken. Tijdens een bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur word je bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op dit gebied, is er ruimte voor discussie over relevante richtlijnen en wordt bovendien jouw eigen aanvraaggedrag gespiegeld. Op die manier word je geholpen om zowel over- als onderdiagnostiek te vermijden.

Contacteer de medisch microbioloog van het laboratorium waar jouw praktijk mee verbonden is.

Nascholingen

Een overzicht van bij ons bekende nascholingen vind je onder ons aanbod

Daarnaast organiseren we regelmatig inspiratiebijeenkomsten en webinars rondom infectiepreventie en antibioticaresistentie. Bekijk de agenda en meld je aan.

Farmacotherapeutisch Overleg (FTO)

‘Ontlabelen Antibiotica-Allergieën’ [NIEUW]

90 Procent van de geregistreerde antibiotica-allergieën is onterecht. Deze foutieve registraties kunnen behandelaars dwingen te kiezen voor een tweede keus antibioticum. Een tweede keus antibioticum heeft vaak één of meerdere nadelen, zoals minder effectief, meer bijwerkingen en/of hogere kosten. Ook kan het gebruik van deze middelen leiden tot meer antibioticaresistentie. 

Het AMR zorgnetwerk biedt een FTO aan over antibiotica-allergie. Het doel is om op regionaal niveau het aantal onjuiste antibiotica-allergie registraties te verminderen door het maken van praktische werkafspraken over het registreren van bijwerkingen en allergieën en zo te voorkomen dat er nieuwe foutieve antibiotica-allergie labels toegekend worden. Ook kan de kennis gebruikt worden om bestaande antibiotica-allergie labels te herbeoordelen en op te schonen. 

De deelnemende huisartsen en apothekers bereiden het FTO voor door geregistreerde allergieën uit hun informatiesystemen te halen. Deze worden, naast achtergrondinformatie, tijdens het FTO door een huisarts-expert met elkaar vergeleken en gepresenteerd. 

Geïnteresseerd? Aanmelden kan via amr.nhfl@amsterdamumc.nl. 

‘Juist Gebruik Antibiotica in de Eerste Lijn’

Samen met het RIVM heeft het zorgnetwerk een FTO ontwikkeld waarbij de deelnemende huisartsen, naast algemene informatie over antibioticaresistentie, spiegelinformatie over hun voorschriften krijgen die wordt vergeleken met de NHG richtlijnen. Zo wordt bij enkele veel voorkomende infecties het voorschrijfgedrag en het percentage voorgeschreven eerste en tweede keus middelen besproken en worden deze onderling en met de landelijke benchmarkwaarden vergeleken. Er zijn geen voorbereidingen nodig vanuit de praktijken of apothekers, behalve het geven van toestemming voor data extractie uit het HIS. De data extractie wordt uitgevoerd door Vipcalculus of Stizon, afhankelijk waar de praktijk bij aangesloten is. Het aanvragen van dit FTO kan via het ABR zorgnetwerk: amr.nhfl@amsterdamumc.nl

Overige FTO's

Neem contact met ons op