Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Hoewel het ABR Zorgnetwerk Noord-Holland | Flevoland (ABR Zorgnetwerk NH-FL) de informatie op www.abrzorgnetwerknhfl.nl met grote zorg samenstelt, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie onvolledig, verouderd of niet correct zijn. Het ABR Zorgnetwerk NH-FL kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie van de internetsite. Ook is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct, dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite lijdt als gevolg van gebruik van informatie, techniek of materialen.

Gebruik cookies

www.abrzorgnetwerknhfl.nl maakt gebruik van cookies. De cookies worden enkel gebruikt om de website naar behoren te laten functioneren (functionele cookies) en om het bezoekgedrag van onze website te kunnen analyseren (analytische cookies) en hiermee de website te kunnen verbeteren. Dit is anoniem; jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke worden niet geregistreerd. Je kunt de cookies uitzetten via jouw browser, maar dit kan het functioneren van de website negatief beïnvloeden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Hiermee kunnen gegevens worden verzameld over bezoekersaantallen, populaire agenda’s en veel gezochte onderwerpen. Hierdoor kan deze website beter worden afgestemd op de bezoekers en gebruikers.

Verwijzing naar andere informatiebronnen

Verwijzingen op abrzorgnetwerknhfl.nl voeren mogelijk naar internetsites die door anderen dan het ABR Zorgnetwerk NH-FL worden beheerd. Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht. Het ABR Zorgnetwerk NH-FL draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch voor de informatie, software, producten en diensten die op deze internetsites worden aangeboden.

Wijzigingen

Het ABR Zorgnetwerk NH-FL behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op abrzorgnetwerknhfl.nl van kracht.

Neem contact met ons op