Hulp bij infectiepreventie

In de regio Noord-Holland | Flevoland zijn verschillende partijen die hun deskundigheid op het gebied van infectiepreventie aanbieden. Hieronder staat het aanbod. Ook staan de organisaties benoemd die een opleiding tot Infectiepreventie Adviseur of Contactpersoon Infectie Preventie aanbieden.

Deskundigen Infectiepreventie

Logo GGD Amsterdam

Hygiëne & Inspectie afdeling | GGD Amsterdam
Telefoonnummer: 020 555 5581
E-mail: hygiene@ggd.amsterdam.nl
Website: Hygiëne – GGD Amsterdam
Regio: Amsterdam-Amstelland

Aanbod: Deskundige Infectiepreventie, scholing

De afdeling Hygiëne en Inspectie van de GGD Amsterdam biedt verschillende vormen van kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking, met als doel een goede, hygiënische en dus veilige zorgverlening. Dit doen zij door het aanbieden van scholingen maar ook door het aanbieden van advies van Deskundigen Infectiepreventie.


Logo CareB4, zorg vooraf.

Naam: Charlotte Michels-Breukers
Telefoonnummer: 06-42274225
E-mail: info@careb4.nl
Website: www.careb4.nl

Aanbod: Deskundige Infectiepreventie, scholing

CareB4 is opgericht in 2013 en geeft advies over hygiëne en infectiepreventie, met een specialisatie in de langdurige zorgsector. Oprichter Charlotte Michels is daarnaast ook betrokken bij de Werkgroep Infectie Preventie en is bestuurslid van de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG).


Logo Tensen & Nolte Infectiepreventie

Bedrijf: Tensen & Nolte Infectiepreventie
Telefoonnummer: 06-53233703
E-mail: info@tensennolte.nl
Website: www.tensennolte.nl

Aanbod: Deskundige Infectiepreventie, scholing

Tensen & Nolte Infectiepreventie verzorgt sinds 2006 infectiepreventie op maat. Zij vinden dat kennis en ervaring in infectiepreventie voor alle zorgorganisaties beschikbaar moet zijn. Ze werken niet regio gebonden, maar bij klanten door heel Nederland. De Deskundigen Infectiepreventie ondersteunen bij verschillende onderwerpen zoals het opstellen van beleid, adviseren bij vragen of ontwikkelingen, meekijken op de werkvloer, instructie geven en outbreak management.

Opleidingen

Logo IPAcademie met als slogan: voor en door de praktijk

Training: Infectiepreventie Adviseur (IPA)
Instituut: IP Academie
Telefoonnummer: 06-42274225
E-mail: info@ipacademie.nl
Website: www.ipacademie.nl

Aanbod: Opleidingen & Trainingen

De IP-Academie verzorgt trainingen op het gebied van infectiepreventie, gericht op de langdurige zorgsector. Een training is ontwikkeld vanuit ervaringen in de praktijk, vakinhoudelijke kennis en wetenschap. De IP-Academie streeft hiermee naar het aanbieden van onderbouwde praktisch toepasbare kennis en ervaringen. 

Kijk hier voor de volgende cursus.


Logo stichting trainingen infectie preventie (STIP).

Training: Contactpersonen Infectie Preventie (CIP); Infectie Preventie Adviseurs (IPA)
Instituut: Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP)
Telefoonnummer: 030-6301348
E-mail: info@infectiepreventieopleidingen.nl
Website: CIP opleidingIPA opleiding

Aanbod: Opleidingen & Trainingen

STIP verzorgt infectiepreventie trainingen gericht op verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg (Actiz), zelfstandige klinieken (ZKN), deskundigen infectiepreventie (VHIG) en voor alle zorgprofessionals die geïnteresseerd zijn in infectiepreventie (STIP).

Neem contact met ons op