Thuiszorg

Richtlijnen voorschrijven antibiotica

De NHG heeft richtlijnen opgesteld over het voorschrijven van antibiotica.

Wat doe ik als een patiënt BRMO-drager is?

Je cliënt draagt een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO) met zich mee. Houd daarom rekening met in ieder geval drie dingen:

1. Extra hygiënemaatregelen  
Om verspreiding te voorkomen, is het belangrijk dat je extra hygiëne maatregelen neemt. Informeer binnen je organisatie of hier afspraken voor zijn gemaakt. Raadpleeg anders de hygiëne adviezen voor de thuiszorg van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. Je vindt hier een apart kopje over BRMO’s en MRSA.

2. De cliënt informeren  
Als BRMO-dragerschap ontdekt is, moet de cliënt geïnformeerd worden. De GGD kan je hierbij helpen. Geef de cliënt(en) en hun bezoekers ook uitleg over de extra hygiënemaatregelen en het belang van goede handhygiëne.

3. Andere zorgverleners informeren bij overdracht 
Informeer andere zorgprofessionals bij behandeling of externe overplaatsing dat de cliënt drager is van een BRMO-bacterie. Het is belangrijk dat alle betrokken zorgverleners hiervan op de hoogte zijn. Zij kunnen dan gepaste hygiënemaatregelen nemen.

Nascholingen

Een uitgebreid overzicht van e-learnings over hygiëne vind je op de website van zorgvoorbeter.

Daarnaast organiseren we regelmatig inspiratiebijeenkomsten en webinars rondom infectiepreventie en antibioticaresistentie. Bekijk de agenda en meld je aan.

Infectiepreventie richtlijnen RIVM

Voor de meest recente richtlijnen voor basishygiëne en infectiepreventie kun je terecht bij het RIVM. Check daarvoor de hygiëneadviezen voor de thuiszorg.

Op Publiek ZIPnet vind je voorbeelden van protocollen, checklists en beleidsdocumenten. Deze zijn gebaseerd op de landelijk richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie. Naast algemene hygiëneprotocollen biedt Publiek ZIPnet praktische informatie over hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën.

Op ZorgvoorBeter vind je handig informatiemateriaal, posters en protocollen voor Covid-19.

Neem contact met ons op