Ziekenhuizen

Richtlijnen voorschrijven antibiotica

De Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) heeft landelijke richtlijnen voor antibiotica geformuleerd. Deze dienen als basis bij het opstellen van lokale en regionale antibiotica formularia en zijn gericht op de volwassen patiënt. De SWAB-richtlijnen dienen als raamwerk voor de commissies die antibioticaformularia opstellen in de diverse ziekenhuizen.

Wat doe ik als een patiënt BRMO-drager is?

Als een patiënt een BRMO-drager is zijn er in ieder geval drie stappen die je moet nemen:

1. Extra hygiënemaatregelen
De soort resistente bacterie die je patiënt bij zich draagt, bepaalt welke extra hygiënemaatregelen je moet nemen. Natuurlijk naast de basismaatregelen, zoals handhygiëne. Vraag bij het infectiepreventieteam binnen je ziekenhuis welke extra regels gelden bij de specifieke bacterie, bijvoorbeeld voor:

  • het aanbrengen van een waarschuwing, zoals een isolatie- of signaleringskaart of waarschuwing in het dossier;
  • het gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals schorten, mond-neusmaskers en handschoenen;
  • extra schoonmaak en/of desinfectie;
  • afspraken over het stoppen van de extra hygiënemaatregelen bij de patiënt;
  • maatregelen voor bezoekers.

2. De patiënt informeren 
Als BRMO-dragerschap ontdekt is, moet de patiënt geïnformeerd worden. De GGD kan hierbij helpen. Geef de patiënt(en) en hun bezoekers ook uitleg over de extra hygiënemaatregelen en het belang van goede handhygiëne. Voor meer informatie, zie ook een filmpje: Patiëntenervaring met BRMO. De meeste ziekenhuizen hebben ook een BRMO informatiefolder voor patiënten

3. Andere zorgverleners informeren bij overdracht 
Informeer andere zorgprofessionals bij behandeling of externe overplaatsing dat de patiënt drager is van een BRMO-bacterie. Het is belangrijk dat alle betrokken zorgverleners hiervan op de hoogte zijn. Zij kunnen dan gepaste hygiënemaatregelen nemen.

Nascholingen

Er zijn verschillende organisaties die nascholingen aanbieden:

Infectiepreventie richtlijnen RIVM

De werkgroep infectiepreventie van het RIVM publiceerde richtlijnen voor infectiepreventie voor verschillende doelgroepen, waaronder de richtlijn infectiepreventie voor ziekenhuizen.  Bekijk hier de richtlijnen.

Neem contact met ons op

Click to access the login or register cheese