Verpleeg- en verzorgingshuizen

Richtlijnen voorschrijven antibiotica (voor specialisten ouderengeneeskunde)

De Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) heeft landelijke richtlijnen voor antibiotica geformuleerd. Deze dienen als basis bij het opstellen van lokale en regionale antibiotica formularia en zijn gericht op de volwassen patiënt.

Ook Verenso heeft diverse richtlijnen opgesteld, waaronder de richtlijnen Urineweginfecties en Lage Luchtweginfecties.

Wat doe ik als een patiënt BRMO drager is?

Als een patiënt een BRMO-drager is zijn er in ieder geval drie stappen die je moet nemen:

1. Extra hygiënemaatregelen  
Om verspreiding te voorkomen, is het belangrijk dat je extra hygiëne maatregelen neemt. Informeer binnen je organisatie of hier afspraken voor zijn gemaakt. Mocht dit niet zo zijn dan is het advies de landelijke richtlijnen voor BRMO-besmettingen van het RIVM te raadplegen. Daar staan ook de te nemen maatregelen in beschreven.

2. De cliënt informeren  
Als BRMO-dragerschap ontdekt is, moet de cliënt geïnformeerd worden. De GGD kan hierbij helpen. Geef de cliënt(en) en hun bezoekers ook uitleg over de extra hygiënemaatregelen en het belang van goede handhygiëne.

3. Andere zorgverleners informeren bij overdracht
Informeer andere zorgprofessionals bij behandeling of externe overplaatsing dat de cliënt drager is van een BRMO-bacterie. Het is belangrijk dat alle betrokken zorgverleners hiervan op de hoogte zijn. Zij kunnen dan gepaste hygiënemaatregelen nemen.

Nascholingen

Een overzicht van bij ons bekende nascholingen vind je onder ons aanbod.

Daarnaast organiseren we regelmatig inspiratiebijeenkomsten en webinars rondom infectiepreventie en antibioticaresistentie. Bekijk de agenda en meld je aan.

FTO

Infectiepreventie richtlijnen en protocollen

Voor de meest recente richtlijnen voor basishygiëne en infectiepreventie kun je terecht bij het RIVM. Check daarvoor de richtlijnen voor verpleeghuizen, woon- en thuiszorg.

Op Publiek ZIPnet vind je voorbeelden van protocollen, checklists en beleidsdocumenten. Deze zijn gebaseerd op de landelijk richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie. Naast algemene hygiëneprotocollen biedt Publiek ZIPnet praktische informatie over hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën.

Voor meer informatie infecties voorkomen in een verpleeghuis en samenwerken met een deskundige infectie preventie lees je hier meer.

Bekijk ook de richtlijnen van SKILZ, hier is onder meer informatie te vinden over infectiepreventie, handhygiëne en andere onderwerpen.

Juist Gebruik Antibiotica

Meer weten over hoe het gaat met het juist gebruik van antibiotica in de langdurige zorg? Dit rapport gaat over de tweede pilot antibiotic surveillance & stewardship.

Neem contact met ons op