Projecten

Infectiepreventie

Samen met de partners in het netwerk kijken we welke ondersteunende maatregelen op het terrein van infectiepreventie en infectiepreventie audits nodig zijn.

Lees verder

Surveillance

Toezicht houden door systematische gegevensverzameling. In Nederland wordt met informatie uit verschillende digitale informatiesystemen zicht gehouden op de aanwezigheid en ontwikkeling van infectieziekten en bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Wilt u meer weten over onze activiteiten en plannen op het gebied van Surveillance? Bekijk het activiteitenprogramma voor Surveillance.

Lees verder

Transmurale werkafspraken

We werken aan transmurale werkafspraken in de regio die gaan over wederzijds informeren over dragerschap van BRMO bij patiënten en cliënten die worden overgeplaatst van de ene zorginstelling of -setting naar de andere. Wilt u meer weten over onze activiteiten en plannen op het gebied van transmurale werkafspraken? Bekijk het activiteitenprogramma voor Transmurale Werkafspraken.

Lees verder

Antibiotica Stewardship

Bij Antibiotica Stewardship – juist gebruik antibiotica (jgab) – draait het onder andere om passende microbiologische diagnostiek, tijdige en juiste behandeling van een infectie en evaluaties van de klinische resultaten. Wilt u meer weten over onze activiteiten en plannen op het gebied van Antibiotica Stewardship? Bekijk het activiteitenprogramma Antibiotica Stewardship.

Lees verder

Informeren en kennisuitwisseling

De ABR zorgnetwerken in Noord Holland- West en Noord Holland-Oost/Flevoland hebben als doel om de zorg up-to-date te houden en kennis te delen op het vlak van antibioticaresistentie. Wilt u meer weten over onze activiteiten en plannen op het gebied van kennis- en informatie-uitwisseling? Bekijk het activiteitenprogramma voor Informeren en Kennisuitwisseling.

Lees verder

Ontwikkeling RZN ABR

Verbetering van de organisatieopzet en organisatiewerkwijze: op basis van voortschrijdend inzicht aanpassen van (werkwijze van) de stuurgroep, de RCT’s en het coördinatiebureau, ter bevordering van de samenwerking en verbetering van de werkprocessen. Bekijk het activiteitenprogramma voor Ontwikkeling RZN ABR.

Lees verder

Regionaal risicoprofiel

Wat is de omvang van antibioticaresistentie in Noord-Holland en Flevoland? Welke maatregelen treffen zorginstellingen om antibioticaresistentie tegen te gaan? Informatie hierover vindt u in onze regionale rapportages.

Lees verder

Neem contact met ons op

Blijf op de hoogte